Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
16/01/2014 първо гласуване

  по законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията, подписан на 13 април 2007 г. в Загреб, и Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията, подписан на 11 юли 2013 г. в Загреб, № 302-02-22, внесен от Министерски съвет на 12 декември 2013 г.
  ДОКЛАД

  На заседание, проведено на 16 януари 2014 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект № 302-02-22 за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията, подписан на 13 април 2007 г. в Загреб, и Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията, подписан на 11 юли 2013 г. в Загреб.
  На заседанието присъстваха Пламен Ангелов – заместник-министър на вътрешните работи, и Николай Нанков – началник отдел в дирекция „Правна” в МВР.
  Законопроектът и споразумението бяха представени от заместник-министър Пламен Ангелов.
  Република България се e присъединила към Регионалната антикорупционна инициатива (РАИ) през април 2007 г. с подписването на Меморандума за разбирателство. Страни по меморандума са Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Македония, Република Черна Гора, Република Молдова, Румъния и Сърбия.
  В рамките на инициативата, която е създадена през 2000 г. в рамките на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа, държавите участници споделят опит и добри практики за превенция и противодействие на корупцията, координират провежданите антикорупционни политики и дефинират регионални приоритети за по-ефективна борба с корупцията.
  Дейността на инициативата се подпомага от секретариат, базиран в Сараево, който действа като точка за контакт за регионалното антикорупционно сътрудничество.
  В изпълнение на подписания меморандум България ежегодно изпълнява финансов ангажимент, свързан с внасянето на годишна вноска от 24 000 евро към бюджета на инициативата като до момента Министерството на вътрешните работи е превело всички дължими годишни финансови вноски. Необходимите средства за изпълнение на меморандума се осигуряват в рамките на одобрения бюджет на Министерството на вътрешните работи за съответната година.
  Координацията на участието на България в инициативата се осъществява от Министерството на вътрешните работи на Република България.
  Срокът на действие на меморандума, регулиращ дейността на РАИ, е изтекъл през 2012 г., като държавите - участнички в инициативата, са постигнали съгласие за неговото продължаване. За целта на 11 юли 2013 г. в Загреб е подписан Протокол за изменение на меморандума, в който е регламентирано, че меморандумът остава в сила за неопределен период от време.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За"- 9 народни представители, „Против" – няма, Въздържали се" - 6.
  Въз основа на изразената подкрепа и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията, подписан на 13 април 2007 г. в Загреб, и Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията, подписан на 11 юли 2013 г. в Загреб, № 302-02-22, внесен от Министерски съвет на 12 декември 2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума