Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
26/06/2014 първо гласуване

  ДОКЛАД

  По законопроект за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 402-02-11, внесен от Министерски съвет на 23.05.2014г.
  На заседание, проведено на 26.06.2014 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди законопроект за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 402-02-11, внесен от Министерски съвет на 23.05.2014г.
  На заседанието присъства г-жа Калина Димитрова - директор дирекция «Събщения» в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Всемирната пощенска конвенция е акт, задължителен за изпълнение от всички страни членки на Всемирния пощенски съюз (ВПС). Тя урежда регламентацията, както и единните правила за осъществяване на взаимодействие, включително финансовите, между страните-членки и избраните от тях пощенски оператори. Проектът на Закон за ратифициране актовете на ХХV конгрес на ВПС има за цел да ратифицира следните актове на ВПС, приети на ХХV конгрес на съюза :
  - Общ правилник на ВПС;
  - Всемирна пощенска конвенция и заключителен протокол към нея;
  - Споразумение за услугите по пощенските плащания.
  При проведеното гласуване на законопроекта се получиха следните резултати: „За"- 8 народни представители, „Против" – няма, Въздържали се" - няма.
  Въз основа на изразената подкрепа и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 402-02-11, внесен от Министерски съвет на 23.05.2014г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума