Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
26/06/2014 първо гласуване

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 402-02-7, внесен от Министерски съвет на 25.04.2014 г.
  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 26 юни 2014 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерство на здравеопазването: Трифон Нешков – директор на дирекция „Международни дейности и проекти” и Катя Иванова – експерт в същата дирекция.
  Целта на споразумението е правителството на Република България да получи експертна помощ от Международната банка за възстановяване и развитие при поставянето на основите за реализиране на Националната здравна стратегия 2014 – 2020 г., като разработи и оцени варианти в областта на финансирането на здравеопазването за повишаване на ефективността, справедливостта, финансовата закрила и дългосрочната устойчивост на системата на здравеопазването. По този начин ще бъде обезпечено и осигуряването на икономическа устойчивост, която е основна част от предварителното условие за инвестиции със средства от Структурните фондове на Европейския съюз в сектор здравеопазване.
  Споразумението предвижда всички дейности да бъдат изпълнени до края на м. май 2015 г. Финансовият ресурс по Споразумението се осигурява по оперативна програма „Техническа помощ”.
  Гласуването на законопроекта приключи при следните резултати:„За” – 8 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 402-02-7, внесен от Министерски съвет на 25.04.2014 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума