Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
11/06/2014

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 453-03-43/16.06.2014г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 402-02-11, внесен от Министерски съвет на 23.05.2014г.
  На свое заседание, проведено на 11.06.2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 402-02-11, внесен от Министерски съвет на 23.05.2014г.
  На заседанието присъства г-жа Калина Димитрова - директор дирекция «Събщения» в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Всемирната пощенска конвенция е акт, задължителен за изпълнение от всички страни членки на Всемирния пощенски съюз (ВПС). Тя урежда регламентацията, както и единните правила за осъществяване на взаимодействие, включително финансовите, между страните-членки и избраните от тях пощенски оператори. В качеството на страна членка Република България взе участие в ХХV Конгрес на ВПС. Проектът на Закон за ратифициране актовете на ХХV конгрес на ВПС има за цел съгласно разпоредбите на Конституцията на Република България да ратифицира следните актове на ВПС, приети на ХХV конгрес на съюза : Общ правилник на ВПС, Всемирна пощенска конвенция и заключителен протокол към нея, споразумение за пощенските плащания.
  Приемането на Закон за ратифициране на актовете на ХХV Конгрес на ВПС ще потвърди участието на Република България в осигуряване на единна световна пощенска територия, създаване на правна основа за уреждане на взаимоотношенията между Република България и нейният избран пощенски оператор и останалите страни членки и техните оператори при организирането и осъществяването на международни пощенски услуги, гарантиране правото на потребителите да ползват тези пощенски услуги от и към всички страни членки, както и уреждане правото на разплащане между избраните пощенски оператори на страните членки.
  След проведена дискусия, Комисия по правни въпроси с 17 гласа „за”, без „против” и без „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 402-02-11, внесен от Министерски съвет на 23.05.2014г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума