Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
0 народни представители към дата
ЕМИЛ СТРАХИЛОВ КОСТАДИНОВ
АХМЕД АХМЕДОВ БАШЕВ
КАЛИН ИВАНОВ МИЛЧЕВ
МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЧКОВ
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ
КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ
ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН
ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ