Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
03/07/2013

  Доклад на Комисията по инвестиционно проектиране по проект за решение на Народното събрание за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана ползването на незаконни строежи, използвани за жилищни нужди в урбанизираните територии, както и незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие, № 354-02-13, внесен от н.п. на Сергей Дмитриевич Станишев и група народни представители на 31.05.2013 г.
  вх.№ 353-17-5

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисията по инвестиционно проектиране  ДОКЛАД

  на Комисията по инвестиционно проектиране по проект за решение на Народното събрание за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана ползването на незаконни строежи, използвани за жилищни нужди в урбанизираните територии, както и незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие, № 354-02-13, внесен от н.п. на Сергей Дмитриевич Станишев и група народни представители на 31.05.2013 г.

  Комисията по инвестиционно проектиране на свое редовно заседание, проведено на 03 юли 2013 г., на основание чл.32 от ПОДНС, при наличието на кворум, бе разгледан проект за решение на Народното събрание, разпределен на Комисията с разпореждане на Председателя на Народното събрание № 350-01-79 от 26.06.2013 г.
  Заседанието бе проведено съвместно с Комисията по регионална политика. Бяха поканени представители на МРР, ДНСК, Камарата на архитектите в България и неправителствената организация „Българска фондация „Биоразнообразие”.
  От проведената дискусия, се очертаха становища както в подкрепа, така и критични бележки по отношение на въвеждането на мораториум. Основите критики, изразени от Председателя на КИП, бяха насочени към това, че мораториумът няма да изиграе практическата роля, която се предвижда, както и да има дисциплиниращ ефект по отношение на спазване на законовата дисциплина. Той подчерта в изказването си, че срокът от три месеца по проекта е крайно недостатъчен за промени в ЗУТ.
  Представителите на МРР и ДНСК предупредиха, че и без мораториум държавните и общински органи, изпълнявайки закона, се съобразяват с нуждите на хората.
  Н.п. Ахмед Башев се изказа в полза на мораториума, а н.п. Танев предложи в т.1 от проекта да се добави и „сгради, които са в режим на търпимост”.
  След станалите разисквания КИП и с 6 гласа „за“, 2 „против” и 1 „въздържал се” Комисията предлага на Народното събрание да приеме проект за решение № 354-02-13, внесен от н.п. на Сергей Дмитриевич Станишев и група народни представители на 31.05.2013г.

  София, 03.07.2013 г.
  Председател на КИП:
  Емил Костадинов
  Форма за търсене
  Ключова дума