Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
24/10/2013 първо гласуване

  Доклад за първо гласуване с вх.№ 353-17-16/24.10.2013г. относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за геодезията и картографията, с № 354-01-67, внесен от Емил Страхилов Костадинов на 16.10.2013 г.
  ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за геодезията и картографията, № 354-01-67, внесен от Емил Страхилов Костадинов на 16.10.2013 г. и разпределен на Комисията по инвестиционно проектиране с разпореждане № 350-01-244 от 18.10.2013 г.

  На заседание, проведено на 23.10.2013 г. Комисията по инвестиционно проектиране обсъди внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за геодезията и картографията, внесен от народния представител Емил Костадинов.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Агенцията по геодезия и картография, на Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Съюза на архитектите в България, Камара на инженерите по геодезия, Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти, Камара на строителите в България, Асоциацията на геодезичните фирми, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Присъстваха и представители на граждански организации и структури. На заседанието присъстваха и представители на Министерство на инвестиционното проектиране.
  Вносителят на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за геодезията и картографията Емил Костадинов изложи мотивите за внасянето му, като подчерта, че законовите промени са реплика на произтичащите от Евроатлантическата интеграция и осигуряване на колективната сигурност от НАТО и ЕС, обвързаности за обмен на данни част, от които са предмет на Закона за геодезията и картографията. Сключени са международни споразумения и предстои подписването на нови със страни от НАТО и членове на инициативата „Партньорство за мир”, в които се предвижда реципрочен обмен на геопространствени материали и данни. Дейностите, свързани с определяне и поддържане линията на държавната граница, също изискват обмен на картографски материали и данни със съседни страни, който е на реципрочен принцип, взаимноизгоден и практически се е осъществявал безвъзмездно, защото е в общ интерес. Възмездното предоставяне на материали и данни, предвидено в нашето законодателство не се прилага като подход в практиката на страните, с които си сътрудничим. Това затруднява изпълнението на задълженията на Република България към системата за колективна сигурност и създава пречки в областта на геопространственото осигуряване на националната ни сигурност. Предоставянето на картографски материали на висшите учебни заведения е с цел повишаване на практическата подготовка и то само във връзка с извършваната от тях научна дейност, финансирана с публични средства.
  Участниците в обсъждането подкрепиха законопроекта, като отбелязаха, че по § 1, ал.4, т.2 следва да се добави и министъра на инвестиционното проектиране и министъра на отбраната, както и някои редакционни поправки, които ще бъдат внесени между първо и второ четене.
  В резултат на гласуването Комисията за инвестиционно проектиране с 16 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” се предлага на Народното събрание да приеме на първо четене Законът за изменение и допълнение на Закона за геодезията и картографията под № 354-01-67, внесен от Емил Страхилов Костадинов на 16.10.2013 год.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ:
  ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума