Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
03/07/2013

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, № 354-01-22, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 18 юни 2013 г.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое редовно заседание, проведено на 3 юли 2013 г., обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, № 354-01-22, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 18 юни 2013г.

  На заседанието присъстваха представители на Държавна агенция „Национална сигурност“ - Владимир Писанчев, и. д. председател; Валентин Трифонов, директор Дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Ангел Риджаков, директор „Правно-нормативна дейност“.

  Законопроектът цели да възстанови правното положение, съществувало до 14 юни 2013 г., когато бяха обнародвани последните промени на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.

  В дискусията по законопроекта взеха участие народните представители Димитър Дъбов, Младен Червеняков, Хамид Хамид и Рушен Риза. Народният представител Димитър Дъбов изрази становище, че законопроектът представлява връщане назад по отношение на наскоро въведените реформи в сектора, поради което същият е нецелесъобразен и не следва да бъде подкрепен.

  Народният представител Младен Червеняков предложи законопроектът да не бъде разглеждан, заради отсъствието на вносителите от заседанието. Народният представител Атанас Мерджанов, в качеството си на председател на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, уточни, че вносителите на законопроекта са били поканени по надлежния ред и че тяхното отсъствие не бива да възпрепятства работата на комисията.

  В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, № 354-01-22, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 18 юни 2013 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума