Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
0 народни представители към дата
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН ВЪЛЕВ ПЕНЕВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
МЕТОДИ ТЕОХАРОВ КОСТАДИНОВ
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ
СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА
ХАМИ ИБРАХИМОВ ХАМИЕВ
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА