Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
26/06/2013
  1. Организационни въпроси, свързани с предстоящата работа на комисията.
  2. Обсъждане и приемане на проект за вътрешни правила за работата на комисията.
  3. Текущи.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните  П Р О Т О К О Л

  № 01

  На 26 юни 2013 г. се проведе редовно заседание на Комисията по земеделието и храните при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Организационни въпроси, свързани с предстоящата работа на комисията.
  2. Обсъждане и приемане на проект за вътрешни правила за работата на комисията.
  3. Текущи.

  Заседанието бе открито в 15,00 часа и ръководено от госпожа Светла Бъчварова - председател на Комисията по земеделието и храните.
  Към протокола се прилага списък на присъстващите.

  * * *

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Добър ден, колеги! При малко необичайна ситуация се събираме днес на първо заседание , но според мен така или иначе трябва да се опитваме да си вършим работата и да изпълняваме поетите ангажименти свързани с отрасъла, който представлява тази комисия, работата е достатъчно обемна и ангажиментите, които имаме в Парламента и това, което комисията трябва да реализира на практика политики със законодателството и да подпомогне изпълнителната власт.
  Днешният дневен ред е свързан с представяне на състава на комисията, наистина не е в пълен състав, но се надяваме това да се случи в близките дни, за да можем да работим в пълния си капацитет и вторият въпрос, който се предлага за обсъждане – това е проект на Вътрешни правила за работа на комисията. Налага се те да бъдат обсъдени, предвид и новия Правилник на Народното събрание, който беше приет.
  Предлагам първо да направим представяне на членовете на комисията, които са тук в момента и след това да продължим с проекта на Правилник, за да можем да реализираме дневния ред на заседанието. Благодаря. Да започнем от вас.
  СИЯНА ФУДУЛОВА: Казвам се Сияна Фудулова от 8 МИР Добрич. В 40-то Народно събрание бях по-скоро слушател на Комисията по земеделие и храни, сега имам удоволствието да бъда неин член. Агроном съм по образование, по професия – банкер-икономист. Да си пожелаем, въпреки тежкия ден, успешна и ползотворна работа. Благодаря.

  ДОБРИН ДАНЕВ: Добрин Данев се казвам, 19 район, Русе, в 41-то Народно събрание бях член на комисията. Мисля, че в такава необичайна обстановка се опитахме да работим днес, може би и занапред ще бъде така, може би ще намерим верния път и думите на един мой познат бяха „Да превърнем недостатъка в предимство.”, така че комисията би трябвало да работи и да изпълнява своите ангажименти, както към Народното събрание, така и към българските избиратели.

  МЕТОДИ КОСТАДИНОВ: Аз съм Методи Теохаров Костадинов от 25-ти избирателен район София, работя в областта на аграрната наука, агроекологията и опазването на околната среда. Постоянното ми работно място досега е било Института по почвознание, агротехнологии и растителна защита „Никола Пушкаров”. Същевременно съм и хоноруван преподавател в два университета. Вярвам, че ще работим добре с вас, тъй като виждам, че всички тук сме аграрници и болеем за този сектор на нашата икономика. Благодаря.

  КАЛИНА БАЛАБАНОВА: Калина Балабанова, избрана съм от 8-ми МИР Добрич. По принцип образованието ми няма нищо общо с тази комисия, инженер съм по професия „Компютърни системи и технологии” на немски език ми е специалността. В момента завършвам магистратура и гледам всяка седмица да съм си в района. Знаете, че в Добрич имат интереси пряко свързани с дейността на тази комисия. Благодаря.

  ГАЛЕН МОНЕВ: Казвам се Гален Монев, на 27 години, от Политическа партия „Атака” избран от 29-ти МИР Хасково. По образование съм археолог, в момента завършвам втора специалност „История”, съвсем далеч от земеделието, но не и далеч от проблемите на българското село. Такъв е и моя произход, от който не се срамувам. Мотивите, с които съм избрал земеделската комисия са изцяло свързани с избирателния район, който представлявам и другия избирателен район, в който бях кандидат – моя роден град Стара Загора- два района изключително свързани със земеделието и храните, така че ще се включа в комисията с каквото мога. Благодаря.

  ГЕОРГИ БОРИСОВ: Добър ден, уважаеми колеги, казвам се Георги Борисов от 3-ти Варненски МИР. Свързан съм сериозно с горите, в много малка степен със земеделието, но много сериозно с горите. Завършил съм Лесотехнически университет – София, бакалавър и магистър, мисля, че ще бъда полезен в областта на горите, нищо че прекръстихме комисията – земеделие и храни, но тя обхваща и горите. Благодаря.

  ХАМИ ХАМИЕВ: Здравейте и от мен, колеги, Хами Хамиев се казвам. Аз съм представител на 18-ти МИР Разград, агроном съм по образование. Бил съм общински съветник и съответно след това заместник-кмет на община Разград. Предполагам, че това ще е най-спокойното и най-ненатоварено заседание на комисията и в подкрепа на колегите, които не са агрономи да ги подкрепя, че не само образованието, но и ангажимента към проблемите на този отрасъл, те може би ще допринесат малко с по-екстравагантно, с по-различно виждане към проблемите на отрасъла, с които аз съм се сблъсквал като заместник-кмет, където отговарях за социалните проблеми и образованието. Пожелавам успех на комисията и благодаря за вниманието.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Казвам се Тунджай Наимов от 17-ти МИР, инженер-агроном. В 41-то Народно събрание бях член на Комисията по околна среда и води. Надявам се, че независимо от това, че започваме с намален състав, Комисията по земеделие и храни е една от най-важните комисии и земеделието като отрасъл е един от най-важните в икономиката на страната, и се надявам да направим всички така, че да създадем базата за по-доброто развитие на сектора като цяло. Ние имаме една такава приказка – всяка работа, която започва трудно – изхода е благоприятен в по-голямата си степен. Считам, че независимо от обстоятелствата, които имаме към днешния ден, надявам се, че всички заедно ще успеем да бъдем полезни на всички онези, които са ни гласували доверие. Благодаря.

  СПАС ПАНЧЕВ: Спас Панчев се казвам, член съм в Парламента от 1-ви МИР Благоевград. Бях в миналото Народно събрание член на Комисията по земеделие. Интересът ми не е заради образованието ми, а като лидер на БЗНС „Стамболийски” и ангажиментите, които сме поели към нашите членове – да работим за развитието на земеделието и отрасъла като цяло. Надявам се, че с ваша помощ ще изпълним по-голяма част от обещанията, които дадохме, защото наистина земеделие и животновъдство, преработвателна индустрия са отраслите, които биха помогнали най-много на България в тоя момент, както в икономическото развитие на страната, така и за преодоляване на проблемите с безработицата. Благодаря.

  РУМЕН ЙОНЧЕВ: Здравейте, Румен Йончев съм аз, освен че не съм агроном да кажа в самото начало, животът така се стече, че съм се занимавал доста с проблемите на земеделието и то най-вече на политиката в земеделието и още от самото начало на прословутите европейски фондове, предприсъединителните фондове, САПАРД, работил съм в ДФ „Земеделие” доста по тази тема. Иначе съм избран в 12-ти МИР Монтана. Председател съм на Земеделски народен съюз, така че темата „земеделие” заедно с господин Панчев се надявам да я разработим силно, този път има земеделско присъствие в Комисията по земеделие. Разчитам и на подкрепата на останалите членове, за да може да свършим необходимата работа. Благодаря.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря. Накрая да се представя и аз. Светла Бъчварова съм, 32 години имам стаж в областта на земеделието, аграр-икономист съм по професия. Имам научна степен „професор”. В момента съм преподавател, и бях, в Нов български университет. Считам, че за по-голяма част от въпросите, които в момента са тежки в българското земеделие имам вижданията, познанията, но комисията е тази, която трябва да работи с темпото, което всички очакват, защото през тези 4 години трябва да кажем, че доста от нещата в законодателството бяха изкуствено провалени. Имаше доста лобистки текстове в законите, което доведе до това, че вместо да вървим напред с усвояването на европейските средства и земеделието да бъде на доста по-добро ниво като страна-член на Европейския съюз ние имаме доста неудачи. Надявам се с всички вас да работим в един екип, който да съумява да помага на българското земеделие.
  До понеделник очакваме от Министерство на земеделието да ни предоставят това, което до м.юли ще влезе като законодателни инициативи от самото министерство, закони, които чакат или имат срокове, свързани със санкции за България. Това са два закона, които трябва да се огледат отново, да се вкарат в комисията. Единият е Закона за защита на растенията, където ни грози санкция от 40 млн.евро, заради невнедрени и неприложени директиви на Европейската комисия и Закона за обща организация на пазарите, който също има елемент на спешност от гледна точка на срокове, които сме поели като ангажимент пред Европейската комисия да предоставим тези законодателни промени. Отделно от това инициатива в комисията за законодателни промени в един или друг закон свързан с прилагането или по-добрата работа в сектора също смятам, че трябва да бъде наш приоритет, така че всеки един от участниците в комисията може да предложи да обсъдим конкретни теми или закони, които да бъдат предложени за гласуване в Парламента. Наистина, малко по-бързо следва да се запознаем с проблемите в сектора, с по-голямо темпо да подготвим законодателни инициативи, така че до м.юли да покажем добър синхрон, работа, сътрудничество, за да вървят нещата добре.

  СПАС ПАНЧЕВ: Бих искал да добавя още нещо. Радвам се, че добре е балансирана комисията с добри експерти, хора, които бяха в миналия Парламент и са много опитни. Искам да изразя задоволството си от това, че имаме председател, който е подготвен повече от всички нас в законодателно отношение, защото тя и като заместник-министър в Тройната коалиция и като председател на Съвета по земеделие в годините 2009-2013 всъщност участваше най-активно и познава това законодателство, което приехме, и знае нещата, които тогава не биваше да приемаме, но не можеше с гласовете на нас, опозицията, да променим, всъщност сега се налага отново активно да работим по тези законопроекти. Да пожелая успех на председателя и разбира се на цялата комисия!

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря за допълнителното представяне.
  Колеги, предлагам да обсъдим Вътрешните правила за работа на Комисията по земеделие и храни. Отделно от това в изказванията ви, моля да обърнем внимание за една възможност, която дава новия Правилник на Народното събрание, а това е всяка първа седмица от месеца да се задават въпроси към министъра на земеделието, които са важни или считаме, че трябва да получим компетентен отговор от министерството. Да обсъдим и опцията за следващата седмица да правим или да не правим такова обсъждане с министъра на земеделието, това е важен въпрос, но ми се иска да го решим всички заедно. И съответно тези въпроси да се задават и устно, от всяка парламентарна група по два, да обсъдим в каква насока ще вървим или по цялата тема.
  Дискусията е отворена, колеги, по правилника и по теми, които могат да бъдат включени за следващата седмица.

  РУМЕН ЙОНЧЕВ: Аз искам да обърна внимание на един проблем, който констатирах и в периода на предизборната кампания. Има нормативни актове, които не са от ранга на закон, но също имат нужда от сериозни промени и трябва да помислим как ще подходим към тях, защото онова що касае законодателството може да го разглеждаме тук, да го внасяме в Парламента, но има наредби на министерството, които също трябва да бъдат пипнати, подобрени, усъвършенствани и трябва да помислим в рамките на правилника, и в рамките на това, за което говорите – тези срещи с ръководството на министерството тези теми кога и как да ги поставим, за да бъдат сравнително успешно ремонтирани, за да изпълним и някои ангажименти, които касаят именно тези наредби.

  МЕТОДИ КОСТАДИНОВ: Проф.Бъчварова, аз искам да взема отношение по Вътрешните правила. Имам някои забележки, някои от тях вече са поправени, но например чл.12, т.4 „Докладите на комисията от откритите заседания, както и постъпилите по тях становищата от граждански организации…”, „становища”, а не „становищата”, това да се поправи.
  Обикновено когато има събрания, заседания и когато няма кворум се изчаква, въпросът е ние комисията колко време ще изчакваме, когато няма кворум, трябва да определим време дали ще бъде 15 минути, дали половин час.

  КАТЯ ВЕЛЧЕВА: В по-предишното Народно събрание беше 15 минути изчакването, за да се събере кворум, след което влизаше правилото за една трета.

  МЕТОДИ КОСТАДИНОВ: Да, ами ще преценим, това е чл.8, ал.1, второто изречение, където пише „Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.”

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Това е чл.30, ал.2 от Правилника на Народното събрание.

  МЕТОДИ КОСТАДИНОВ: Примерно, ако 15 минути след обявеното време кворумът не е налице, комисията може да заседава.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Текстът е идентичен с текста в Правилника на Народното събрание.

  КАТЯ ВЕЛЧЕВА: Не сме си позволили да променяме тези текстове, просто е цитиран Правилника.

  МЕТОДИ КОСТАДИНОВ: Добре. С това приключихме.
  След чл.10, тук се говори за законопроекти, проф.Бъчварова каза за законопроектите, които ще очакваме от министерството, от Министерски съвет, предлагам тук да се запише като член или алинея, не знам точно – законопроекти внесени от Министерския съвет да се разглеждат с предимство, това е редно. Законопроекти внесени от Министерски съвет в комисията да се разглеждат с предимство. Това е едното ми предложение.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да го обсъдим, за да не се натрупват предложенията.
  Аз бих казала, колегите също, но когато се внася нещо от народни представители и то е с цел спешност, именно да се коригира нещо, което пречи и затова когато сложим първи, втори – поне за мен не звучи добре. Ако има спешно необходимост да се променя каквото и да било в закона, ние го правим като инициатива на комисията, а Министерски съвет може нищо да не даде месец примерно, след което да изсипят три, четири или пет законопроекта, трябва да има преценка на спешността.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Ако вкараме такова задължение да се разглеждат тези законопроекти с предимство, мисля, че ще влезем и в противоречие с Правилника за организация на дейността на Народното събрание, защото там ясно и конкретно е посочено по какъв ред се разглеждат законопроектите, които са входирани, има строго определен ред. Така че с нашите Вътрешни правила да не влезем в противоречие с Правилника.

  СПАС ПАНЧЕВ: Госпожо председател, мисля, че не трябва да даваме някаква привилегия – и предложението на народния представител, и предложение на Министерски съвет като проект на закон тук трябва да бъдат равнопоставени и предлагам този въпрос да не го коментираме, а да остане така как винаги е било като практика в дейността и на комисиите, и на Народното събрание.

  МЕТОДИ КОСТАДИНОВ: Вносителят на законопроекта или друг въпрос от дневния ред на заседанието, или негов представител да се изслушва първи. Това може би също е прието, но да имаме уважението.

  КАТЯ ВЕЛЧЕВА: Винаги вносителят представя законопроекта, т.е. винаги има първи думата.

  МЕТОДИ КОСТАДИНОВ: Добре, това исках да кажа.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря. Други изказвания по правилника, предложения ?

  ПЕНКО АТАНАСОВ: Пенко Атанасов съм, един незаклел се народен представител, в 40-то и 41-то Народно събрание съм бил член на комисията, надявам се нямате нищо против да взема отношение.
  По чл.7 имам бележка „Заседанията на комисията са с продължителност до два часа.” Продължителността на заседанията на комисията е до изчерпване на дневния ред, ако комисията не реши друго. Мисля, че е по-добре, отколкото ако го фиксираме като част и всеки път като минат тези два часа да гласуваме допълнително.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Да остане – до изчерпване на дневния ред, ако комисията не приеме друго решение.

  Реплика: Да отпадне цялата алинея.
  РУМЕН ЙОНЧЕВ: Да отпадне и да се преномерират алинеите.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Предложението е ал.1 на чл.7 да отпадне Други коментари, предложения?

  ДОБРИН ДАНЕВ: Последно чл.7 остава с пет алинеи, така ли?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да. Предложението е да се гласува целия правилник с предложените корекции: предложение да отпадне от чл.7 ал.1 и други предложения няма. За техническата грешка, да, ще се коригира.
  Който е съгласен да приемем Вътрешните правила, моля да гласува.

  „За” – 12 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 12 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” Вътрешните правила за работа на Комисията по земеделието и храните се приемат.

  Искам да ви информирам, че за утре сме предвидили изслушване на представители на Министерство на земеделието и храните по проблемите и състоянието на „Напоителни системи” и хидромелиорациите. Освен текущото състояние на „Напоителни системи” и проблемите с напояването, поставени са въпроси свързани с осигуряването на работни заплати на заетите в „Напоителни системи”, предложено е и присъствие на хора от браншовите организации на зеленчукопроизводителите, на картофопроизводителите, които имат интерес тази тема да започне да се обсъжда. Проблемът с хидромелиорациите в България през последните години не намери необходимото внимание, има сериозен дефицит на предложения за решаването му, стратегии и неусвояване на редица средства от европейските фондове именно поради факта, че не се намери добра координация между възможностите да се усвояват средства и държавна политика. Утрешното изслушване ще бъде една добра база да поемем ангажименти като комисия и този въпрос да бъде поставен на сериозно обсъждане не само в тази комисия.

  РУМЕН ЙОНЧЕВ: Доколкото разбрах министерството е подготвило някакъв доклад на тема „Напоителни системи”, евентуалното преструктуриране на системата, от служебното правителство още, ако е възможно този доклад да бъде доведен до знанието на народните представители. Няма много време до утре, но все пак да може да се запознаем.

  ВИОЛЕТА ПЕТРОВА: Чакаме днес да го получим по електронна поща и ще ви го препратим веднага.

  ДОБРИН ДАНЕВ: Искам да помоля ръководството на комисията, когато се насрочват часовете за заседания да стикова с другите комисии, защото утре например имаме Комисия по околна среда, а аз държа да присъствам.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Утрешното заседание е извънредно, по принцип денят за заседания е сряда.

  ПЕНКО АТАНАСОВ: В предния мандат много остро критикувах председателката на комисията, защото тя отстъпваше и казваше „Нашата комисия ще започва от 15,00 часа, защото от 14,30 часа има други комисии”. Нашата комисия, без да съм в нея все още, е една от големите, сериозни комисии и ние трябва да диктуваме условията, значи 14,30 часа – това ви предлагам.

  СПАС ПАНЧЕВ: Ако ми позволите, госпожо председател, практиката показва, че имаме един по-широк прозорец, а обикновено нашите заседания имат много въпроси за разглеждане и отиваме до 18,00-19,00 часа. Господин Атанасов е прав, че 14,30 часа е подходящ час за начало. Ако за нашите помощници в комисията това не е проблем, нека началният час е 14,30 часа като начало на работното време на комисията в сряда.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Добре, следващата сряда от 14,30 часа ще изслушаме ДФ „Земеделие” и Оперативна програма по рибарство и аквакултури с информации за това до къде е стигнало договорирането, усвояването, разплащането, неща изключително важни, предвид че годината е по средата, а резултатите не са обнадеждаващи. Искам да обърна внимание, че тук не ни трябват презентации. Ще помоля министерството и фонда да не ни правят презентации – на колко пари имаме право, как ще ги усвояваме. Необходим ни е анализ – какво е договорирано, колко плащания са оторизирани и какво правим до края на годината. Аз ще съм първия човек, който ще прекъсне заседанието при представяне на презентации. Ние сме достатъчно добре запознати с въпросите, за да имаме такава презентация на края на програмния период.

  СПАС ПАНЧЕВ: Госпожо председател, бяхме в парламента и никой от нас не можа да присъства на митинга пред Министерство на земеделието, нека да се възползваме от присъствието на представителя на министерството и да ни информира какво се е случило, защото вече от медиите ни питат какво е становището ни.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да, разбира се, господин Добрев, заповядайте.

  АТАНАС ДОБРЕВ: Благодаря. Да се представя за тези, които не ме познават – Атанас Добрев, парламентарен секретар на Министерство на земеделието и храните. Икономист съм по професия, завършил съм „Стопанско управление”, магистър, работил съм в системата на фонд „Земеделие”, в горите, над 10 години трудов стаж имам в тази област.
  Относно днешният протест – много ни изненада, че се появиха 7-8 души, журналистите бяха 20-30 човека, полиция също имаше много, просто нямаше протестиращи. В последния момент се отделиха 4 човека животновъди, останалите се отделиха, бяха пристигнали с един или два автомобила, едните се отделиха да са зеленчукопроизводителите, другите – животновъди. Бойко Синапов се появи с някакви изявления.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Връчени ли са?

  АТАНАС ДОБРЕВ: По принцип той говори, не искаше с никой среща и доколкото разбрах отиват към Парламента. Оплака се, че животни били проверявани, пътували, никой не знае къде са тези животни …просто си говори по-несвързано. И доколкото други асоциации алармират – той не е легитимен председател на тези асоциации, на които казва, че е председател. Не се получи ефекта, който се очакваше по сценария, който някой беше подготвил. Министерството винаги е отворено, заместник-министър Абазов, който в момента замества министъра имаше готовност да се срещне с тях, ръководството на фонд „Земеделие”, ръководството на Националната служба по селекция и репродукция, експертите от дирекциите на министерството имаха готовност, нашите служители бяха много повече, отколкото масата от вън. Журналистите снимаха нагоре-надолу, но ги нямаше протестиращите, всички ги чакаха. Това е.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Трябва да кажа, че бяха поканени 7 други браншови организации, асоциации да участват в протеста, но те се дистанцираха от тези искания, предвид факта, че все още няма какво да се коментира, изисква, предвид кратките срокове, в които работи министерството. Останалите браншови организации в свои декларации, а и в разговори дават 100 дни, в които Министерство на земеделието да проведе срещи с тях, да отговори на въпроси, които те поставят – те са свързани с организацията на плащания за 2013 година, с национални доплащания, въобще неща, които ежегодно са един от основните елементи на държавата политика, които се обсъждат с тях, така че министерството трябва да остане отворено и да провежда такива срещи с браншовите организации, за да може да вземе и съответните мерки. Считам, че това е важно като ангажимент на министерството.

  АТАНАС ДОБРЕВ: Разбира се, министерството винаги е отворено, министър Греков го декларира няколко пъти, непрекъснато поддържа диалог с всички неправителствени организации от сектора и той иска да има конструктивен диалог както от законодателна гледна точка, така и взаимната работа, която е от полза за целия сектор. Ако имате въпроси ще отговоря.

  РУМЕН ЙОНЧЕВ: Аз бих искал да се върнем на темата за изслушване на различните структури на министерството и в подкрепа на това, което каза проф.Бъчварова – да не слушаме презентации пред комисията, предварително предупредете тези, които идват на тези изслушвания да представят необходимата информация, необходимите доклади достатъчно рано, за да се запознаем с тях и изслушването да бъде под формата на разговор, въпроси, отговори, дискусия, а не суховати лекции, с които да ни обясняват какво се случва, т.е. да има достатъчно информация. Ето сега довечера ще получим доклада за „Напоителни системи”, а утре ще трябва да го обсъждаме, което е малко напрегнато вече.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Вярно е, че е малко припряно, но няма кой да ни чака. Два или три месеца по време на служебното правителство почти нищо не се случваше и трябва да наваксваме с много теми.
  Други въпроси, в точка „Текущи” има ли?

  ПЕНКО АТАНАСОВ: Слушах внимателно, когато всеки се представяше. В 40-то Народно събрание бяхме аз и Яни Янев агрономите, в 41-то Народно събрание бях аз, говоря за комисията, така че сега поне агрономите са малко по-добре представени и въобще хората, които са свързани със системата, така че е добре, усещала се е липсата на компетентност и капацитет. Човек влиза в темата, обикновено народните представители са над средното ниво на интелигентност и бързо влизат в темата, но въпросът е друг. Между другото в Комисията по земеделие, в предишната и по-предишната рядко се е стигало до политически противопоставяния. Когато бяха приети лобистките закони – то ясна работата, но общо взето като цяло не е имало противопоставяне, разумно се е работило, надявам се, че и в 42-то Народно събрание нормално ще върви работата ни. Декларациите, които правим като политически сили за по-голяма отвореност, за съобразяване с браншовите организации и с тяхното мнение, смятам, че ще бъде добре и ще има смисъл.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Нещо друго да се сещате като за първо, организационно заседание. Мисля, че и в движение ще се учим.

  МЕТОДИ КОСТАДИНОВ: В продължение на това, което господин Атанасов каза, мисля, че ще има допълване в нашата работа, тъй като той акцентира на технологичната, на професионалната страна, но тук има колеги, които са работили в административната, законодателната, организационната страна в областта на земеделието, това е много важно. Има така да се каже лидери, които познават като цяло политиката в тази страна и то в силната му страна, защото когато се говори за политики, това е особено важно за земеделието. Една грешно проведена политика води до големи последствия. Не искам да изпадам в подробности, но има неща, които ще трябва да обсъдим, от проведени грешни политики има проблеми, недостатъци, слабости и може би комисията бавно и постепенно трябва да ги изкоренява чрез корекция на членове, параграфи и една по-добра актуализация и хармонизация на законите. Благодаря.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря. Благодаря и за това, че успяхме да проведем заседанието в максималния кворум. Надявам се и занапред да се справяме с кворума, с това което имаме като дневен ред. С обсъждането утре, смятам, че можем да започнем да работим, говоря за комисията като място, в което се обсъждат политиките.
  Благодаря. Хубав ден!  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА  26 228 знака
  Форма за търсене
  Ключова дума