Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
20/03/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  № 453-08-15 от 21.03.2014 г.

  по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 454-01-13, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 05.02.2014 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 20 март 2014 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 454-01-13, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 05.02.2014 г.

  На заседанието присъстваха: Елена Кременлиева – директор на дирекция „Социално включване”, Теменужка Златанова – началник отдел в дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии”, Росица Дичева – държавен експерт в Министерство на правосъдието, експерти, представители на синдикални, работодателски и неправителствени организации.

  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 454-01-13, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 05.02.2014 г. бе представен от н.п. Илиян Тодоров.

  Вносителите на законопроекта считат, че Законът за семейните помощи за деца е социално несправедлив, облагодетелстващ една група хора, за сметка на цялото общество. В тази връзка целта на законопроекта е да се наложи възрастов праг от 18 години за получаване на помощи при бременност и за отглеждане на дете, като се счита, че по този начин ще се намали драстично практиката деца да раждат деца; ще се подпомогне интеграцията на малцинствата чрез прекъсване на линията за раждане на обречени деца в многолюдни семейства без доходи, които не могат да осигурят реализация на подрастващите.

  Вносителите не са съгласни с общото становище на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на правосъдието по законопроекта.
  На основание чл. 75, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са поискани становища от институции.

  Министерството на труда и социалната политика и Министерство на правосъдието не подкрепят проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, тъй като считат, че законопроектът противоречи на чл. 6, ал. 2 и чл. 47, ал. 2 от Конституцията на Република България, съгласно която всички граждани са равни пред закона и не се допускат никакви ограничения на правата и привилегиите им, а също така, че жената майка се ползва с особена закрила от държавата.
  Основната цел на семейните помощи за деца е подкрепа за отглеждането на децата в семейна среда, като подкрепата е обусловена от наличието на дете в семейството, а не от възрастта на неговите родители. В тази връзка поставянето на възрастова граница за родителите за получаване на семейни помощи е пряка дискриминация не само по отношение на самите родители, но и по отношение на техните деца.

  Народните представители от Коалиция за България категорично не подкрепят законопроекта, макар че темата, която се третира, е чувствителна. Решението, което се предлага е жестоко и то наказва децата, които не могат да избират своите родители и своята среда.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 1 глас, 7 гласа „Против” и 7 гласа „Въздържали се”

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не подкрепи Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 454-01-13, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 05.02.2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума