Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
21/11/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение Закона за физическото възпитание и спорта, № 302-01-36, внесен от Министерския съвет на 01.11.2013 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 21.11.2013 г., Комисията по образованието и науката обсъди Закон за изменение и допълнение Закона за физическото възпитание и спорта, № 302-01-36, внесен от Министерския съвет на 01.11.2013 г.
  В заседанието на комисията присъства г-н Йордан Йовчев – заместник- министър на младежта и спорта.
  В предлагания законопроект, представен от вносителите, се цели да бъдат оптимизирани и прецизирани действащите разпоредби, регламентиращи лицензионния режим за спортните организации.
  Чрез законопроекта се въвеждат норми, за реализиране на дейности, свързани с повишаване на двигателната активност и адаптирания спорт за деца с увреждания.
  Консолидирани са разпоредбите относно финансирането и подпомагането от страна на общините на спортни организации.
  В хода на дискусията народните представители изразиха подкрепа на предложените изменения.
  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати „за” – 18 гласа, „против” и„въздържали се” – няма , Комисията по образованието и науката единодушно предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение Закона за физическото възпитание и спорта, № 302-01-36, внесен от Министерския съвет на 01.11.2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ВАНЯ ДОБРЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума