Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
14/07/2014 първо гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 454-01-63, внесен от Ваня Чавдарова Добрева и група народни представители на 17.06. 2014 г.
  Комисията по образованието и науката, на свое редовно заседание, проведено на 10.07.2014 г., обсъди за първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта № 454-01-63, внесен от Ваня Добрева и група народни представители на 17.06.2014 г.
  На заседанието присъстваха: проф. Анелия Клисарова - министър на образованието и науката, доц. Пенчо Гешев – ректор на НСА «Васил Левски», Виолета Нинова и Радослав Димитров - директори на дирекции от Министерството на физическото възпитание и спорта.
  От името на вносителите доц. Кирчо Атанасов представи Законопроектът и мотивите към него. Със законопроекта се допълва списъка на спортните обекти и съоръжения с национално значение с нови обекти, намиращи се на територията на НСА «Васил Левски» в гр. София и в гр. Несебър. С промяната на статута на тези обекти ще се гарантира пълноценно изпълнение на учебния и тренировъчен план на единственото по рода си у нас висше училище за спорт, а така също ще се запази териториалната му цялост.
  Предложеният проект беше подкрепен от министерството на образованието и науката.
  Мотивите на законопроекта бяха допълнени от ректора на НСА доц. Пенчо Гешев, вносител на подписка на 240 изявени спортисти и преподаватели, депозирана при председателя на Народното събрание. Учебно-спортните бази на Националната спортна академия отговарят на международно установени изисквания, за провеждане на европейски и световни първенства и осигуряват държавния спортен календар на редица водещи спортове като лека атлетика, борба, бокс, вдигане на тежести, футбол и други.
  Отбелязано бе, че 41 – то Народно събрание наложи мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности в конкретно идентифицирани имоти на територията на Водна учебна спортна база на НСА – гр. Несебър за срок от 5 години.
  В дискусията взеха участие народните представители Милена Дамянова, Валентина Богданова и Ваня Добрева, като беше подчертано че:
   Съгласно Законът за висшето образование недвижимите имоти, предоставени от държавата на висшите училища, са публична държавна собственост;
   Необходимо е да бъде защитен както обществения интерес, така и конституционно определената като неприкосновена частна собственост.
  След проведено гласуване с резултат: 14 гласа „за”, „против” и „въздържали се” - няма, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 454-01-63, внесен от Ваня Добрева и група народни представители на 17.06.2014 г.


  Председател на Комисията по образованието и науката:
  ВАНЯ ДОБРЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума