Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
20/11/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 302-01-36, внесен от Министерски съвет на 01.11.2013 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 20.11. 2013 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта № 302-01-36, внесен от Министерски съвет на 01.11.2013 г.
  В заседанието взеха участие - от Министерството на младежта и спорта: г-жа Мариана Георгиева-министър, г-н Николай Боршуков - началник кабинет на министъра, г-н Пламен Богданов – директор на дирекция „Правна”, а от страна на Министерство на образованието и науката: г-жа Анелия Томова – главен експерт и г-жа Любка Алипиева – също главен експерт.
  Законопроектът беше представен от министър Мариана Георгиева.
  Изменението и допълнението на Закона за физическото възпитание и спорта се налага от необходимостта за оптимизиране на дейностите на министерството на физическото възпитание и спорта по отношение на финансовото подпомагане на федерации, клубове и състезатели, във връзка с извършване на спортно- състезателна и тренировъчна дейност от една страна, и от друга - с оптимизиране на спортната инфраструктура.
  С предложените изменения и допълнения се дава възможност с пари от бюджета да се финансират спортни съоръжения – общинска собственост.
  Предвижда се по-благоприятен режим за подновяване и отнемане на лицензия при наличие на просрочени задължения към държавата или общините. В тази връзка се предлага и по –опростен ред за издаване на такава лицензия, като се конкретизират изискванията към спортните федерации и националната спортна организация.
  Въвеждат се два отделни подзаконови акта във връзка с условията за финансово подпомагане на лицензираните спортни организации при тяхната спортна дейност, както и за дейностите, свързани с изграждането, реконструкцията и модернизацията на спортни обекти и съоръжения и на обекти за социален туризъм.
  Предлагат се изменения по отношение на адаптирания спорт за деца със специални образователни потребности, както и за превръщане на държавните спортни училища в центрове за подготовка на резерв за олимпийския спорт или т. нар. олимпийски звена.
  При обсъждането на законопроекта бяха отправени бележки и предложения, както от страна на народните представители, така и от страна на Министерството на образованието и науката.
  Народните представители се обединиха около мнението, че законопроектът е добро начало за реформата в сферата на физическото възпитание и спорта.
  След проведената дискусия, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта с 14 гласа „за, „против” и „въздържал се” - няма, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 302-01-36, внесен от Министерски съвет на 01.11.2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  /Христо Монов/
  Форма за търсене
  Ключова дума