Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
02/07/2014 първо гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 454-01-63, внесен от Ваня Чавдарова Добрева и група народни представители на 17.06.2014 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 02 юли 2014 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта обсъди Законопроект за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 454-01-63, внесен от Ваня Чавдарова Добрева и група народни представители
  В заседанието на комисията взеха участие Марияна Георгиева - министър на младежта и спора, Николай Боршуков – началник кабинет на министъра, Радослав Димитров – директор на дирекция „Правна“, Виолета Нинова – директор на дирекция „Елитен спорт“, Пенчо Гешев – ректор на Национална спортна академия „Васил Левски“, Павел Маринов – областен управител на Бургас.
  Законопроектът беше представен от г-жа Ваня Добрева от името на вносителите.
  С проекта на допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта се предлага допълване на Приложение № 1 към закона - „Списък на спортните обекти и съоръжения с национално значение“ - със следните обекти:
  • „Открити спортни обекти и съоръжения – игрища за видове спорт“, „Закрит спортен комплекс за обучение и тренировки“ и „Многофункционална спортна зала“ – на територията на Национална спортна академия „Васил Левски“ – гр. София;
  • Водна учебна спортна база на Национална спортна академия – гр. Несебър.

  Промяната на статута на тези обекти в такива с „национално значение“ ще гарантира запазването на тяхната цялост, както и възможността за ползването им от студенти за обучение по различни видове спорт и практикуването на спорт от граждани в свободното време.
  В дискусията взеха участие народните представители Христо Монов, Ваня Добрева, Милко Багдасаров, Таню Киряков, Иван Ченчев, Георги Мърков, Иван Чолаков, Милена Дамянова, Мустафа Ахмед и Снежана Дукова. Посочено бе, че с предлаганото допълнение се цели защитаване на един сериозен обществен интерес, но че са необходими предложения за редакции на текстовете, за да може да бъдат приети на второ гласуване.
  След проведената дискусия и обсъждане Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта с 10 гласа „за”, „против” – няма и 4 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 454-01-63, внесен от Ваня Чавдарова Добрева и група народни представители.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА,
  МЛАДЕЖТА И СПОРТА

  ХРИСТО МОНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума