Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
22 народни представители
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ
ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЗОРАН АЛЕКСАНДРОВ РАНГЕЛОВ
ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
КИРИЛ КРАСИМИРОВ КОЛЕВ
МАРТИН ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ
МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
РАДИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ