Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
20/11/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 354-01-70, внесен от Ивайло Московски и група народни представители на 29. 10. 2013 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 20.11.2013 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република, № 354-01-70, внесен от Ивайло Московски и група народни представители на 29. 10. 2013 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Минчо Цветков – главен директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и г-жа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна“ в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Законопроектът бе представен от народния представител Емануела Спасова.
  С проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се предлага „Авиоотряд 28“ да премине към състава на Въоръжените сили като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на пряко подчинение на министъра на отбраната. Предвижда се „Авиоотряд 28“ да запази основната си дейност, която ще осъществява както самостоятелно, така и съвместно с военновъздушните сили.
  По време на дискусията бе подчертано, че в повечето страни членки на Европейския съюз звената за правителствени полети са част от въоръжените им сили. Беше изразено мнение, че от предложените текстове на законопроекта не може да се направи извод за бъдещите правоотношения на заварените служители в „Авиоотряд 28“, както и за заплащането на труда им. Бе обърнато внимание, че предвиденият едномесечен срок за пререгистриране на въздухоплавателните средства на „Авиоотряд 28“ като военни въздухоплавателни средства е изключително кратък с оглед реда и процедурите, предвидени в Наредба № 20 от 14.06.2010 г. на министъра на отбраната за регистрация на военните въздухоплавателни средства в Република България.
  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 8 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 10 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 354-01-70, внесен от Ивайло Московски и група народни представители на 29. 10. 2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума