Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
02/04/2014 първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 454-01-36, внесен от Георги Свиленски и група народни представители на 20. 03. 2014 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 02.04.2014 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 454-01-36, внесен от Георги Свиленски и група народни представители на 20. 03. 2014 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Петър Киров – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-жа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна“ в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Веселин Василев - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ и г-н Жоро Димитров – главен директор на Главна дирекция „Железопътна инспекция“ в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.
  Законопроектът бе представен от г-н Георги Свиленски.
  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт се базира на Официалното уведомително писмо – нарушение № 2013/2076 на Европейската комисия относно транспонирането на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт).
  По повод констатацията от службите на Европейската комисия, че българското законодателство не съдържа определение за „железопътно предприятие“, така както е дефинирано в Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт, в проекта на закон се предвижда създаването на определение за „железопътно предприятие“. Предлага се железопътното предприятие да е по-общото понятие (по определението на Директива 2004/49/ЕО), т.е. да включва както предприятия с лиценз за извършване на превози и такива без лиценз, но задължително да притежават сертификат за безопасност. Предвижда се железопътното предприятие без лиценз да няма достъп до железопътната инфраструктура (ще има достъп само до първата гара от националната железопътната инфраструктура). Всеки, който иска да получи пълен достъп до железопътната инфраструктура задължително следва да има едновременно сертификат за безопасност и лицензия.
  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 12 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 454-01-36, внесен от Георги Свиленски и група народни представители на 20. 03. 2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:
  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума