Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Подкомисия, която осъществява проверки за установяване на конфликт на интереси, съгласно чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, към Комисията по въпросите на държавната администрация
0 народни представители към дата
ОЛИМПИ СТОЯНОВ КЪТЕВ
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ
РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ