Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ
Обществен съвет
24/09/2013
КОМИСИЯТА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ


С Ъ О Б Щ Е Н И ЕКомисията за взаимодействие с граждански организации и движения, в съответствие с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Вътрешните си правила ще създаде Обществен съвет към комисията от представители на гражданските организации и движения.

Представители в Обществения съвет могат да предлагат граждански организации и движения, които имат доказан опит в разработването и реализирането на успешни практики и проекти в публичната сфера.

Предложенията трябва да бъдат придружени с кратка мотивация и информация за експертен и професионален опит.

Очакваме вашите предложения в срок до 2 октомври (сряда) 2013 г. на e-mail: kvgod@parliament.bg