Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
КОМИСИЯ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
07/11/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г., вх.№ 302-01-33, внесен от Министерски съвет на 30.10.2013 г.
  Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси на свое редовно заседание, проведено на 07.11.2013 година разгледа на първо гласуване Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2014 година, внесен от Министерски съвет на Република България. На заседанието присъстваха представители на две държавни комисии – Николай Николов, Катя Станева и Снежина Стефанова от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, и Пламен Георгиев и Антоанета Цонкова от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, върху чиято дейност Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси осъществява парламентарен контрол и съответно взе отношение относно заложените за тях параметри в Законопроекта за държавен бюджет.
  В хода на разискванията беше изслушан г-н Николай Николов-Председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, който изложи становище за бюджета на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, редуциран с 12 % (180 хил. лева) спрямо бюджета за 2013 г. Г-н Николов оцени предвидените 1 млн. 310 хил. лева като напълно достатъчни за целите и нормалното функциониране на Комисията и увери народните представители, че предстои 10-процентово съкращение на персонала.
  На свой ред г-н Пламен Георгиев- Председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество оцени предвидения в чл. 29 от Законопроекта бюджет от 5 млн. 401 хил. лева като крайно недостатъчен и акцентира върху възложените на комисията съгласно новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество допълнителни функции и задължения. Според г-н Георгиев, при налични над 300 щатни бройки адекватният бюджет на Комисията би следвало да надхвърли 10 млн. лева, а не да бъде редуциран с 12 % (744 млн. лева) спрямо заложените в бюджета за 2013 г. параметри.
  В резултат на последвалите разисквания между народните представители Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси проведе гласуване с резултати: 4 гласа „за”, 1 глас „въздържал се” и 0 гласа „против” и предлага на Народното събрание на Република България да приеме на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2014 година, вх.№ 302-01-33/30.10.2013 г. внесен от Министерски съвет на Република България.

  Председател:

  Волен Сидеров
  Форма за търсене
  Ключова дума