Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ИЗПОЛЗВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
0 народни представители към дата
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ
ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ЕМИЛ ЦЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ