Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ИЗПОЛЗВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ИЗПОЛЗВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
27/06/2013 първо гласуване

  ДОКЛАД на ККССИПСРСДДЗЕС по законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавна агенция „Национална сигурност”, № 354-01-21, внесен от н.п. Сергей Станишев и Лютви Местан на 14.06.2013 г.
  Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по ЗЕС на свое редовно заседание, проведено на 27 юни 2013 г., разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавна агенция „Национална сигурност”, № 354-01-21, внесен от н.п. Сергей Станишев и Лютви Местан на 14.06.2013 г.

  По същество, законопроектът има за цел да прецизира разпоредбата на чл.132а от Закона за ДАНС, с оглед гарантиране правото на Президента на Републиката да получава пълна информация, свързана с отбраната и националната сигурност на страната при изпълнение на конституционните си функции.
  Предлаганата промяна е в пълно съответствие с решенията и практиката на Конституционния съд на Република България.
  Като взе предвид това и след проведени разисквания, Комисията предлага на Народното събрание ДА ПРИЕМЕ на първо гласуване законопроекта според текста на вносителите.
  Становището на Комисията се прие със 7 гласа „за” и без гласове „против” и „въздържал се”.

  София,
  27 юни 2013 г.

  Председател на ККССИПСРСДДЗЕС: /п/

  /Димитър Дъбов/
  Форма за търсене
  Ключова дума