Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
0 народни представители към дата
ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА КАРАДЖОВА
ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН
АЛЕКСИ ВАСИЛЕВ АЛЕКСИЕВ
ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
ЛАЗАР ОГНЯНОВ ПОПОВ
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА
СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ
ФЕРИХАН ИЛИЯЗОВА АХМЕДОВА