Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
Участие в заседание на Председателите на Конференцията на комисиите по европейските въпроси към парламентите на държавите членки на ЕС и кандидатстващите за членство (КОСАК), Рим, 17–18 юли 2014 г.
25/07/2014
В периода 17-18 юли 2014 г. в гр. Рим, Република Италия се проведе заседание на председателите на Конференцията на комисиите по европейските въпроси към парламентите на държавите - членки на ЕС и кандидатстващите за членство (КОСАК). Конференцията беляза започването на парламентарното измерение на шестмесечното Италианско председателство на Съвета на ЕС и имаше за цел подобряване на сътрудничеството и координацията между парламентите на държавите-членки по политиките от европейско значение и постигане на по-добро взаимодействие и ефективност между националните парламенти и Европейския парламент.
Народното събрание на Република България бе представлявано от г-жа Деница Караджова, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ). Техническата, логистична и организационна дейност за участието беше оказана от Лидия Симова – главен експертен сътрудник към КЕВКЕФ.
Конференцията стартира с приветствено слово от председателя на Сената на Република Италия, г-н Пиетро Грасо, в което бе обърнато сериозно внимание на предизвикателствата пред Европейския съюз – икономическа, миграционна и геополитическа криза. Последваха приветствени слова от г-н Ванино Кити – председател на комисията по политиките на ЕС към Сената на Република Италия и г-н Микеле Бордо - председател на комисията по политиките на ЕС към Камарата на депутатите в Република Италия.
Сред лекторите бяха г-н Сандро Гоци, държавен секретар по европейските въпроси към Министерския съвет на Република Италия, г-н Марош Шефчович, еврокомисар, отговорен за междуинституционалните отношения и администрация, г-н Грациано Делрио, държавен секретар по политиките на териториална кохезия и спорт към Министерския съвет на Република Италия и г-н Йоханес Хан, еврокомисар, отговорен за регионалната политика.
Г-н Гоци представи приоритетите на Италианското председателство и перспективите пред ЕС след изборите за Европейски парламент, като наблегна на проблемите с младежката безработица и нуждата от повече интеграция, а г-н Делрио и г-н Хан обсъдиха темата за структурните и инвестиционни фондове, като отбелязаха тяхната важност за осигуряване на икономически растеж и преодоляване на последствията от кризата.
Участниците бяха единодушни, че е нужно засилване на демократичността и парламентарния контрол върху дейността на ЕС и оцениха възможността за междупарламентарно сътрудничество, предоставена от форуми като КОСАК.