Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град в гр. София
0 народни представители към дата
ДИАНА АТАНАСОВА ХИТОВА
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БЪЛГАРИНОВ
ДАУТ ИДРИЗ ОСМАН
ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ
ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
ИВАН МАТЕЕВ ИВАНОВ
ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ
МЕТИН МЕХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ
МИМА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ПАНАЙОТОВ
РАДОСЛАВ ТЕОДОРОВ ИВАНОВ
ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ