Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
E-mail: kvda@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
; Факс: (+359 2) 988 52 76
Мая Николова