Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Постоянно действаща подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси
0 народни представители към дата
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА