Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
08/09/2010 първо гласуване

  Д О К Л А Д по законопроект за ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д'Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, № 002-02-31, внесен от Министерския съвет на 30 юли 2010 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д'Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, № 002-02-31, внесен от Министерския съвет на 30 юли 2010 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 8 септември 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д'Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна.
  На заседанието присъстваха г-н Иво Маринов - заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, г-жа Галатея Коликова–държавен експерт в същото министерство и г-н Михаил Краваев от Министерство на външните работи. Законопроектът беше представен от заместник-министър Иво Маринов.
  Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д'Ивоар и Европейската общност и нейните държави членки е част от процеса на договаряне, свързан с целите на споразуменията за икономическо партньорство (СИП), определени в Споразумението от Котону, и преговорните насоки за СИП с държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн.
  С това споразумение се цели да се позволи на Кот д'Ивоар да се ползва от подобрен достъп до пазара на Европейската общност като се избегнат сътресения в търговията между африканската държава и Европейската общност след изтичането на срока на действие на преходния търговски режим по Споразумението от Котону. Да се намали бедността, да се насърчи регионалната интеграция, икономическото сътрудничество и доброто управление на Западна Африка са други от целите на споразумението.
  Проектът на Временно споразумение с Кот д'Ивоар е одобрен от Министерския съвет на 10 декември 2008 г. Държавите-членки на Европейския съюз като страни по споразумението следва да го ратифицират в съответствие с вътрешните си процедури.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 15 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д'Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, внесен от Министерския съвет.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума