Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
17/11/2010 първо гласуване

  Д О К Л А Д по законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство на Секретариата на ЕВРИКА между членовете на инициативата, № 002-02-45, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2010 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  по законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство на Секретариата на ЕВРИКА между членовете на инициативата, № 002-02-45, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2010 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 17 ноември 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство на Секретариата на ЕВРИКА между членовете на инициативата.

  На заседанието присъстваха Емилия Радева – началник отдел „Иновации” към дирекция „Икономическа политика” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Димитър Пампулов – началник отдел към дирекция „Международно право и право на Европейския съюз” в Министерство на външните работи. Законопроектът беше представен от г-жа Емилия Радева.

  Ратифицирането на Меморандума за разбирателство на Секретариата на Еврика между членовете на инициативата ще даде възможност на българските предприятия да се възползват от съвместната европейска програма „Евростарс”. По тази програма Европейската комисия е заделила над 100 млн. евро за предприятия, реализиращи съвместно с други предприятия или изследователски организации, научноизследователски проекти с цел развитие на конкурентоспособността. ЕВРИКА е паневропейска инициатива, чиято цел е да насърчи трансграничното сътрудничество между държавите си членки. Със стартиране на дейността на Националния иновационен фонд към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма през 2005 г. се даде възможност за финансиране на участието и на български фирми в съвместни проекти. Към момента освен страните от Европейската общност в инициативата членуват Швеция, Русия, Израел, Украйна, Турция и др.

  От Министерство на външните работи подчертаха, че подкрепят ратифицирането на меморандума за секретариата на инициативата ЕВРИКА по описаните в решението на Министерски съвет 796 правни основания.

  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 19 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство на Секретариата на ЕВРИКА между членовете на инициативата, № 002-02-45, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2010 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума