Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
26/02/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  Относно: законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-22, внесен от Мартин Димитров и Диан Червенкондев на 25 февруари 2013 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-22, внесен от Мартин Димитров и Диан Червенкондев на 25 февруари 2013 г.


  На свое извънредно заседание, проведено на 26 февруари 2013 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-22, внесен от Мартин Димитров и Диан Червенкондев на 25 февруари 2013 г.
  На заседанието присъстваха Делян Добрев – министър на икономиката, енергетиката и туризма в оставка, представители на НЕК, БЕХ, ЕСО, Енерго-про ЕАД, ЧЕЗ България, EVN, КНСБ, КРИБ, Българска ветроенергийна асоциация и други.
  Законопроектът за допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Мартин Димитров и Диан Червенкондев беше представен от н. п. Мартин Димитров. Според мотивите, изложени от вносителя, предложения законопроект дава възможност на ДКЕВР да променя цените на електроенергията повече от веднъж годишно като целта на мярката е по-голяма гъвкавост и справедливост в ценообразуването.
  От Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се обявиха в подкрепа на законопроекта. Народният представител Иван Иванов изказа мнение, че текстът на чл. 31а дава възможност за промяна на цените във всеки един момент, което може да предизвика проблеми за бизнеса при планиране на разходите.
  В хода на дискусията всички народни представители, членове на комисията, се обединиха законопроектът за допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Мартин Димитров и Диан Червенкондев да бъде приет от Народното събрание на две гласувания в едно заседание, като към този доклад се приложи и проект на доклад за второ гласуване, в който да се отразят приетите с пълно единодушие предложения.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати – “За” – 20 народни представители , без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-22, внесен от Мартин Димитров и Диан Червенкондев на 25 февруари 2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума