Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
09/09/2009, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение на Закона за туризма, № 902-01-6 от 31.08.2009 г., внесен от Министерския съвет
2. Представяне, обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на Агенцията за следприватизационен контрол за 2008 г.
3. Представяне, обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на Комисията за финансов надзор през 2008 г., Годишния финансов отчет на Комисията за 2008 г. и Отчета за изпълнение на бюджета на Комисията за 2008 г.
4. Представяне и обсъждане на Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията през 2008 г.
Форма за търсене
Ключова дума