Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
11/11/2009, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
1. Изслушване на информация, относно готовността на електроенергийните и топлофикационните дружества за работа през есенно-зимния период 2009-2010 г., представена от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
2. Представяне, обсъждане и приемане на Законопроект за ратифициране на Решение № 3/2006 г. на Съвета за асоцииране Европейски съюз – България от 29 декември 2006 г. за изменение на чл. 3 от Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република България, от друга страна, относно удължаване на срока, предвиден в чл. 9(4) на Протокол 2 към Европейското споразумение, № 902-02-12 / 26.10.2009 г., внесен от Министерския съвет;
3. Представяне, обсъждане и приемане на Рамкова позиция на Министерски съвет по т. 3 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) – Предложения за законодателни мерки във връзка с надзора на финансовите пазари на ЕС – Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и за създаване на Европейски съвет за системен риск и Предложение за Решение на Съвета за възлагане на специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск, № 902-00-20 от 28.10.2009 г.
4. Разни.

09.11.2009 г.
Форма за търсене
Ключова дума