Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
18/11/2009, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
1. Обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, № 902-01-29, внесен от Министерския съвет на 10.10.2009 г., за второ четене;
2. Представяне, обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба, № 902-01-42, внесен от Министерския съвет на 11.11.2009 г. -- първо четене;
3. Представяне, обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 954-01-44, внесен от Стоян Мавродиев, Димитър Главчев и Делян Добрев на 10.11.2009 г. -- първо четене;
4. Представяне, обсъждане и приемане на Законопроект за ратифициране на Решение № 3/2006 г. на Съвета за асоцииране Европейски съюз – България от 29 декември 2006 г. за изменение на чл. 3 от Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република България, от друга страна, относно удължаване на срока, предвиден в чл. 9(4) на Протокол 2 към Европейското споразумение, № 902-02-12, внесен от Министерския съвет на 26.10.2009 г.;
5. Разни.


16.11.2009 г.
Форма за търсене
Ключова дума