Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
14/04/2010, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 002-01-22, внесен от Министерски съвет на 06.04.2010 г. и № 054-01-5, внесен от н.п. Мартин Димитров на 26.01.2010 г. -- за първо четене.

2. Представяне, обсъждане и приемане на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 002-01-19, внесен от Министерски съвет на 15.03.2010 г. и № 054-01-23, внесен от н.п. Димо Гяуров и Кирчо Димитров на 19.03.2010 г. -- за първо четене.

3. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация, № 002-01-10, внесен от Министерски съвет на 15.01.2010 г. -- за второ четене.

4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума