Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
21/04/2010, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ИЗТОК"
1. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация, № 002-01-10, внесен от Министерски съвет на 15.01.2010 г. -- за второ четене.
2. Представяне, обсъждане и приемане на Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, № 002-02-11, внесен от Министерски съвет на 19.03.2010 г. -- за първо четене.
3. Представяне, обсъждане и приемане на Проект за решение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, приет на 01.10.2009 г., и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата, № 054-02-25, внесен от Ангел Найденов и група народни представители на 24.03.2010 г
4. Изслушване на информация от ДКЕВР и ЕРД (E.ON, EVN и ЧЕЗ) за качеството на предоставяните услуги, обосновка на заявеното въвеждане на „такса електромер” и новата Методика за определяне на качеството съгласно БДС 50-160 (Поканени са представители на: МИЕТ, ДКЕВР, EVN България АД, E.ON България ЕАД и ЧЕЗ България ЕАД).
5. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума