Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
28/04/2010, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, № 054-01-35, внесен от Стоян Мавродиев и група народни представители на 21.04.2010 г. -- за първо четене.
2. Представяне, обсъждане и приемане на Проект за решение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, приет на 01.10.2009 г., и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата, № 054-02-25, внесен от Ангел Найденов и група народни представители на 24.03.2010 г.
3. Представяне, обсъждане и приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 002-01-27, внесен от Министерски съвет на 16.04.2010 г. -- за първо четене.
4. Представяне, обсъждане и приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 002-01-26, внесен от Министерски съвет на 16.04.2010 г. -- за първо четене.
5. Представяне, обсъждане и приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 002-01-25, внесен от Министерски съвет на 16.04.2010 г. -- за първо четене.
6. Представяне, обсъждане и приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 002-01-24, внесен от Министерски съвет на 16.04.2010 г. -- за първо четене.
7. Разни.

22.04.2010 г.

Форма за търсене
Ключова дума