Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
29/04/2010, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 902-01-44, внесен от Министерския съвет на 01.03.2010 г. -- за второ четене;
2. Представяне, обсъждане и приемане на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители, № 054-01-32, внесен от Валентин Николов, Никола Белишки и Георги Икономов на 01.04.2010 г. и № 054-01-34, внесен от Валентин Иванов, Николай Пехливанов и Десислав Чуколов на 20.04.2010 г. -- за първо четене;
3. Представяне, обсъждане и приемане на Законопроект за приемане на Декларация по смисъла на чл. ХІ, раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм в съответствие с Приложение № 18 към конвенцията, № 002-01-21, внесен от Министерския съвет на 26.03.2010 г. -- за първо четене;
4. Разни.


22.04.2010 г.
Форма за търсене
Ключова дума