Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
19/05/2010, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд за изменение и допълнение на Рамковото споразумение относно изпълнението на инициативата JEREMIE в Република България и на Споразумението между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд за изменение и допълнение на Финансовото споразумение относно изпълнението на инициативата JEREMIE в Република България, № 002-02-17, внесен от Министерския съвет на 14.05.2010 г.
2. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 054-01-45, внесен от Стоян Мавродиев и Мартин Димитров на 13.05.2010 г. -- за първо четене.
3. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 054-01-47, внесен от Валентин Николов, Диан Червенкондев и Мартин Димитров на 14.05.2010 г. -- за първо четене.
4. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 002-01-32, внесен от Министерския съвет на 03.05.2010 г. -- за първо четене.
5. Представяне и обсъждане на Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2009 г., № 020-00-17, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 19.03.2010 г.
6. Разни.
14.05.2010 г.
Форма за търсене
Ключова дума