Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
21/07/2010, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, № 002-01-64, внесен от Министерски съвет на 13 юли 2010 г. -- за първо четене.
2. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 002-01-63, внесен от Министерски съвет на 13 юли 2010 г. -- за първо четене.
3. Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасното използване на ядрената енергия, № 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 2 март 2010 г. -- за второ четене (продължение).
4. Разни.

ОТМЕНЕНО!
Форма за търсене
Ключова дума