Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
23/02/2011, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за занаятите, № 002-01-4, внесен от Министерския съвет на 07.01.2010 г. (гласуване на § 61).
2. Представяне, обсъждане и приемане на Стратегия за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – Сопот, № 102-03-4, внесена от Министерския съвет на 7 февруари 2011 г.
3. Представяне, обсъждане и приемане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата, № 102-01-11, внесен от Министерския съвет на 15 февруари 2011 г. -- за първо четене.
4. Представяне, обсъждане и приемане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 102-01-12, внесен от Министерския съвет на 15 февруари 2011 г. -- за първо четене.
5. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума