Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
07/09/2011, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА, № 102-02-18, внесен от Министерски съвет на 4 август 2011 г.
2. Обсъждане на законопроект за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 102-01-38, внесен от Министерски съвет на 8 юни 2011 г. -- за второ четене.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума