Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
01/02/2012, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 102-01-84, внесен от Министерски съвет на 9 декември 2011 г. -- за първо четене.
2. Представяне, обсъждане и приемане на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз 2012 г., № 202-03-2, внесена от Министерски съвет на 13 януари 2012 г.
3. Представяне и обсъждане на Рамкова позиция на Министерски съвет по т. 57 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.) – Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителските спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители), № 202-00-2, внесена от Министерски съвет на 19 януари 2012 г.
4. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия, № 102-01-85, внесен от Министерски съвет на 12 декември 2011 г. -- за първо четене.
5. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за виното и спиртните напитки, № 202-01-1, внесен от Министерски съвет на 6 януари 2012 г. -- за първо четене.
6. Разни:
Форма за търсене
Ключова дума