Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
03/10/2012, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за запасите от нефт и нефтопродукти, № 202-01-55, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2012 г. -- за първо четене.
2. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, № 202-01-52, внесен от Министерски съвет на 4 септември 2012 г. -- за първо четене.
3. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост, № 202-01-56, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2012 г. -- за първо четене.
4. Разни:
Форма за търсене
Ключова дума