Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
23/10/2012, 11:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 202-01-62, внесен от Министерски съвет на 12 октомври 2012 г. -- за първо четене.
2. Представяне, обсъждане и приемане на предложения за свикване на национален референдум на тема: „Да се развива ли атомната енергетика в Република България чрез изграждане на ядрена централа на площадка „Белене”?”, № пг 239-01-5, внесено от Инициативен комитет на 27 юли 2012 г. и „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?”, № 254-00-2059, внесено от Доброслав Димитров и група народни представители на 17 октомври 2012 г.
3. Обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 202-01-34, внесен от Министерски съвет на 26 юни 2012 г. -- за второ четене.
4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума