Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
24/10/2012, 15:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ИЗТОК"
1. Обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 202-01-34, внесен от Министерски съвет на 26 юни 2012 г. -- за второ четене.
2. Обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 202-01-44, внесен от Министерски съвет на 13 юли 2012 г. -- за второ четене.
3. Разни:
Форма за търсене
Ключова дума