Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
31/10/2012, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ИЗТОК"
1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 202-01-59, внесен от Министерски съвет на 10 октомври 2012 г. -- за първо четене.
2. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 202-01-64, внесен от Министерски съвет на 15 октомври 2012 г. -- за първо четене.
3. Обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 202-01-44, внесен от Министерски съвет на 13 юли 2012 г. -- за второ четене
4. Обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 202-01-34, внесен от Министерски съвет на 26 юни 2012 г. -- за второ четене. (продължение)
5. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение на Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, № 102-01-79, внесен от Министерски съвет на 23 ноември 2011 г. и законопроект за запасите от нефт и нефтопродукти, № 202-01-55, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2012 г. -- за първо четене.
6. Разни:
Форма за търсене
Ключова дума