Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
30/01/2013, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и приемане на проекти за решения за възлагане на Сметната палата да извърши:
- одит на „Топлофикация София“ ЕАД за периода 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г., № 354-02-9, внесен от Мартин Димитров, Иван Костов, Кирчо Димитров и Ваньо Шарков на 24 януари 2013 г.;
- „Одит на дейността на „Топлофикация София“ ЕАД за периода 1 януари 2008 г. - 31 декември 2012 г., № 354-02-13, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 25 януари 2013 г.;
- „Одит на контрола, упражняван от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия за периода 1 януари 2011 г. - 30 април 2013 г.“, № 354-02-11, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 25 януари 2013 г.
2. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от Народното събрание на 11 януари 2013 г., върнат с Указ № 422 на Президента на Република България на 13 декември 2012 г. -- за второ гласуване.
3. Обсъждане и приемане на общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 202-01-83, внесен от Министерския съвет на 18 септември 2012 г. и № 354-01-5, внесен от Диан Червенкондев и група народни представители на 15 януари 2013 г. -- за второ гласуване.
4. Представяне, обсъждане и приемане на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз 2013 г., № 302-00-5, внесена от Министерския съвет на 17 януари 2013 г.
5. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за ограничаване изменението на климата, № 202-01-74, внесен от Министерския съвет на 21 ноември 2012 г. -- за първо гласуване.
6. Обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 202-01-70, внесен от Министерския съвет на 26 октомври 2012 г. -- за второ гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума