Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция "Митници" Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт
Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция "Митници" Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт
11/03/2014
  ПРОТОКОЛ

  № 7
  На 11 март 2014 г., /вторник / от 11.30 часа в зала “Изток” на Народното събрание, се проведе заседание на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция “Митници” Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт.

  Заседанието бе открито в 11.40 часа и ръководено от господин Йордан Цонев.
  Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.
  * * *

  / Начало 11 часа и 40 минути /


  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми колеги, предлагам да започнем в условия на падащ кворум. Откривам заседанието на Комисията.
  Дневният ред както обявихме е продължение на дневния ред от предишните заседания.
  • Изслушване на длъжностни лица от Агенция “Митници”, длъжностни по онова време, когато се развива действието, относно което е съставена Временната анкетна комисия. Както се разбрахме, ще дадем думата последно на ръководителя на ведомството тогава, генерал Ваньо Танов.
  • Добре дошли господин Танов. Благодарим ви, че откликнахте на нашата покана. Смятам, че беше важно, тъй като преди това изслушахме доста представители с опит, за да изясним ситуацията около въпросните проверки и предмета на дейност, заради което беше съставена Временната анкетна комисия. Вие знаете, това е Временна анкетна комисия за проверяване и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция “Митници” Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт.
  • Това е анкетната комисия. Народното събрание прие това наименование на Анкетната комисия. В него се съдържа предмета на дейност на анкетната комисия и обхвата. В тази връзка от желание да бъда коректен както към вас, така и към всички които участват в работата на Комисия, ние сметнахме, че е най-добре вие да говорите последен, за да имате възможността да разполагате с всички данни, сведения и свидетелства, които други са направили.
  • Искам да ви кажа, че ние насочихме работата на Комисията най-напред в това направление, да изясним как са били направени проверките във въпросния митнически склад, който представлява част от фабриката за производство на бира “Леденика”. Също така и какви са били резултатите от тези проверки. Какво са установили длъжностните лица от Агенцията.
  • Направих това изложение, за да се опитам да ви запозная с нашата работа до този момент. Но тя беше достатъчно публична. Ако вие в хода на това, което искате да ни кажете, имате въпроси относно досега проведените разговори, ние ще бъдем така коректни да ви информираме.
  • Ако искате да се запознаете обстойно с всичко, което е казано, ние сме готови да ви предоставим тези материали. Ако искате да отложим да се запознаете и след това да отговорите, също сме готови да го направим. Мисля че взаимното уважение тук е необходимо, тъй като имаме поставена задача и трябва да я изясним. В интерес и на обществото и на всички нас и на вас е наистина да се опитаме да дадем отговорите, без да сме нито следствие, нито някакъв правораздавателен орган, защото нашите функции не са такива и нашите цели не са такива.
  • В тази връзка бих искал да ви дам думата. Преди да пристъпим към конкретни въпроси, да ни разкажете защо и как се наложи тази проверка. Как протече тя. Вашият поглед към предмета на дейност на Комисията.
  • Заповядайте господин Танов.
  • ВАНЬО ТАНОВ: Благодаря ви. Първо, искам да кажа, че няма да се ползвам от това да се запознавам с материалите, защото според мен няма никакъв смисъл. Аз ще говоря това, което знам в случая и не е необходимо да се съобразявам с нищо, което преди това е било казано от който и да било. Защото истината може да бъде само една. И да преминем по въпроса.
  • След моето назначаване за директор на Агенция “Митници” беше направен един сериозен анализ по отношение на приходите. И той е направен не само по отношение на алкохол, горива, цигари, митническа дейност и да се търсят резерви за увеличаване на приходите, тъй като в този период в 2009 г., когато оглавих Митницата, сериозно изоставаше плана за постъпленията за 2009 г. И освен това в Митницата имаше много сериозни общи задължения от не възстановяване на акциз за цигари, алкохол, на селскостопанските производители. Анализът показа, че има сума от около 400 млн. стари задължения и в същото време плана изоставаше и трябваше да се набележат мерки, които да доведат евентуално до увеличаване на приходите и възможност за изпълнение на плана. И в по-дългосрочен план да бъдат възстановени вземанията на фирмите, на които държавата дължеше тези пари. На базата на това, понеже стана въпрос за производство на алкохол.
  • Предполагам, че вие все взели преписката и сте извели цялата документация. От там става ясно, че още от м.септември е изготвен оперативен план на базата на анализа. Примерно производството на бира е една част от дейността и от анализа, който беше извършен тогава. Отчетоха се възможните места и слабостите, откъдето могат да не постъпват постъпления. И в този план се отразява, че трябва да се извършат проверки на всички данъчни складове за производство на бира. Но това се отнася и за данъчни складове по отношение на спирт и за данъчни складове по отношение на горива, данъчни складове по отношение на тютюневи изделия и т.н. Но това е част от анализа. На базата на този план са предприети проверки в абсолютно всички данъчни складове, които произвеждат бира, за да се добие една обща представа, къде са слабостите, какви нарушения има. Има ли някаква повтаряемост и какви мерки могат да се набележат, примерно в тази област за увеличаване на приходите. Това го подчертавам, защото въпросната фирма за която става въпрос, не е изолирана проверка, а е част от един общ план за проверка на всички данъчни складове за производство на бира.
  • На базата на констатациите извършени в данъчните складове са направени съответните изводи. Това което мога да кажа, че 2006 г., след приемане на Закона за акцизите и данъчните складове в заключителните разпоредби има в тримесечен срок, че министъра на финансите трябва да издаде наредба за приложение на Закона за акцизите и данъчните складове. Такава наредба до 2009 година нямаше. И де факто 2006 г. без документ, никаква документация да е следвана, са регистрирани всички данъчни складове и им е даден лиценз, като нямаше абсолютно никаква документация за 80 процента от данъчните складове. Включително нямаше и кадастрална снимка на обекта. Това беше една от сериозните слабости. След това бяха съставени антидатирани документи в течение на времето до 2009 г., за да може да бъде узаконена тази дейност. За голямо съжаление в Централно управление и документите, които бяха по митници не кореспондираха по между си. Тоест, всеки беше съставил някакви документи от своя гледна точка. Но те коренно се различават и това може да се види от досиетата на всички обекти.
  • Една скоба ще отворя. Не такова беше положението след 2010 г. Защото всеки данъчен склад си имаше съответното досие. Включително започнахме да правим електронни досиета, за да може по всяко време всеки, който има достъп до тази информация, да влезе да провери и да види как се е развивал определен данъчен склад.
  • На базата на констатациите, това което аз мога да си спомня, че почти във всички данъчни складове имаше определени, без този глобален проблем, който важеше за абсолютно всички данъчни складове. Другите имаха нарушения, които бяха за съставяне на актове. Но тъй като във въпросния склад, поне това което аз съм видял по документи, беше констатирано, че има кула за производство на спирт, което е недопустимо в данъчен склад за производство на бира, да се намира и кула за производство на спирт. Това е тежко акцизно нарушение и според закона трябва да бъдат предприети мерки по отнемане на лиценза.
  • Преписката е разпределена. Казвам го как би трябвало, защото не съм запознат с преписката. Не съм я виждал. Но принципа е преписката от проверката да бъде разпределена в Дирекция “Акцизи”, като водеща и обикновено участва и някоя друга дирекция. В случая почти съм убеден, че отношение е имала и Дирекция “МРР”, тъй като проверката беше извършена от МРР. А във всички случаи в завършен вид преписката минава през Дирекция “Правно-нормативна”, която има ангажимента да се произнесе и да подготви или да откаже подготовката на решение за отнемане на лиценза, ако не са изпълнени определени изисквания или ако събраните материали по преписката не са достатъчни, за да бъде отнет лиценза. На мен ми е представено такова решение за отнемане на лиценза, което аз съм го подписал. И лиценза на въпросната фирма е отнет.
  • На по-късен етап започнаха оплаквания и сериозни атаки, че лиценза е отнет направомерно. Не мога да си спомня, но може би са текли тези атаки и преди самото подписване на лиценза. Но атаките бяха, че Митницата неправомерно е отнела лиценза. Аз бях викан при премиера заедно с министъра на финансите. И премиера възложи на министъра на финансите да изясни случая, тъй като аз помня добре думите му. Той каза: “Аз съм поел ангажимент, че никой в тази държава няма да правим това, което са правили преди нас.” По някакви съображения ще бъде преследвано. И обвиненията бяха към мен, че имаме някакво тенденциозно отношение към въпросната фирма.
  • Спомням си добре, че след излизането от премиера, аз изисквах материалите по преписката. Явявах се в кабинета на министъра на финансите на базата на това, което имаше в преписката. Защитих тезата си, че лиценза е правомерно отнет. И в края на краищата, това е административно производство. И ако една от страните е недоволна, тя съответно може да обжалва решението, както на директора, веднъж през директора. И втори път да го обжалва през съда. И нека съда да бъде този, който да се произнесе правилно или неправилно е отнет лиценза.
  • Въпросният разговор, който аз категорично заявявам, че не е идентичен с проведения, а е сглобен от няколко разговора е по повод извършена проверка, след като съда връща лиценза на фирмата, на данъчния склад.
  • Тук искам да отбележа и то трябва да е много ясно, че целта на Агенция “Митници” в нито един момент през целия този период, не е била да отнеме лиценза, за да спре производството. Отнемането на лиценза беше като крайна мярка с цел в края на краищата, когато се свършат морковите, да се използва тоягата и фирмата да се приведе в съответствие със закона. Защото се съгласете, че Агенция “Митници” е най-малко заинтересована да бъдат отнемани лицензи. Защото в края на краищата тя трябва да събира приходи от тези фирми и няма как да ги затвори и да очаква, че ще се събират приходи. Имаше достатъчно дълъг гратисен период. И аз трябва да кажа че в този гратисен период повече от 80 процента от фирмите изпълниха изискванията на закона и се приведоха в съответствие. Останаха големи фирми по отношение на горивата и алкохола. И мое мнение е, че останаха фирми, които едва ли не са разчитали на някакви политически протекции, за да не изпълнят изискванията. Защото през целия период, ако се проследи, тези фирми не са изпълнявали изискванията на закона.
  • Този извод го правя, защото след като беше отнет лиценза, колкото и да не ми се иска да го кажа. Тъй като човека, който е изрекъл тези думи не е между живите и не е коректно. Но той беше изненадан, че му е отнет лиценза. Като аз заявявам под клетва, че той каза следното: “Аз винаги съм си плащал и се чудя, как може да ми отнемете лиценза. Никога не съм имал проблеми.”
  • В него имаше нагласата, че както са вървели нещата досега, могат да продължат и в бъдеще. И може би това му е била основната идея, че чрез атаки към Агенция “Митници” ще може да въздейства и да бъде върнат лиценза.
  • Казвам го, защото практиката по-късно показа, може би аз съм бил достатъчно оптимист, че ще могат бързо, спазвайки ясни и точни правила и критерии за абсолютно всички фирми, ще може бързо всички данъчни складове да бъдат приведени в съответствие. За съжаление вие сте свидетели, особено по отношение на горивата, този процес продължи доста дълго с изключително много компромиси от държавата направени, които до известна степен бяха лош сигнал към тези фирми, които изпълниха изискванията Защото те вложиха в условията на криза достатъчно средства, за да се приведат в съответствие и да уважат закона.
  • Второто, което беше много важно, че фирмите трябваше да се приведат в съответствие, защото поне аз имах идеята и за радост успях да я реализирам. В бъдеще трябва да бъде изградена информационна система по отношение на акцизите. Системата беше наречена БАЦИС – Българска информационна централизирана система. Но за да бъде изградена една такава система, преди това трябва да се свършат определени неща, които да позволят изграждането на такава система. И в края на краищата 2012 г. един път по линия на Европейския съюз, вътрешно-общностните доставки бяха станали от 1 януари 2011 г. електронни. Ние продължихме електронни да станат и отношенията между фирмите. Тоест АДД-тата документите, с които напускат данъчния склад също да станат електронни. И за да може да се осъществи един автоматичен контрол, в който да не участва човешкия фактор.
  • За сведение на Комисията ще кажа, че още 1 април, срока беше юли месец. Но ние ускорихме процеса, тъй като, ще бъда откровен, политическата обстановка се промени и имаше вероятност този проект, като всички останали проекти да не бъде реализиран До края на м.април частично бяха въведени, т.е. 24 модула, абсолютно автоматизирани.
  • Тук също ще отворя една скоба, че шест държави от Европейския съюз проявяваха изключително голям интерес към този проект и го нарекоха най-добрия в Европейския съюз. А повече от 10 – 12 държави извън Европейския съюз заявиха и направиха посещение във връзка със системата БАЦИС, в която след като бъде регистрирано АДД-то не участва по-нататък митнически служител. Няма го субективния фактор. И проследява от началото до края сделката, както по отношение на акциза, така и по отношение на ДДС-то. За мен това беше уникален проект и той същия месец даде резултат от 36 млн. само в м.април. При условие, че кризата която беше февруари и март имаше изоставане. Това изоставане беше компенсирано. И докато аз бях директор на Агенция “Митници”. Митницата изпълняваше плана Дянков, който колкото и да е бил напрегнат, ние го изпълнявахме. И аз твърдя, че до седми месец е изпълняван и преизпълняван всеки месец с по 2 – 3 млн. над този план. Проблемът възникна по-късно след актуализацията. В последните четири месеца натрупаха задължения, неизпълнение след актуализацията на 320 млн. но по-голяма част от това неизпълнение е по отношение на ДДС, не по отношение на акциза. Може би малко се разширих, но трябваше да стане ясно, че Агенция “Митници” и ръководството на Агенция “Митници” нито е имало интерес да затваря данъчни складове, а е имало интерес те да се приведат в съответствие.
  • Практиката показа, че на по-късен етап, почти аз не си спомням случай, в който предварителното изпълнение да не е отменено от съда. И практиката стана такава, че се спира предварителното изпълнение от съда и се насрочва дата за гледане на делото по същество. Тази дата обикновено е след шест, седем месеца и дори и повече. И през този период фирмата изпълнява изискванията. След което съда казва да, лиценза правилно е отнет. Но до гледането на делото по същество фирмата е изпълнена по изискванията и се минаваш към сключване на споразумение със съответната фирма и издаване, възстановяване на лиценза. Това беше съдебната практика. И в края на краищата ние се съобразявахме с тази съдебна практика. А тя задоволяваше и нашите цели и в края на краищата на краен етап, все пак фирата да се приведе в съответствие. Защото преди да се предприемат такива мерки, ще ви кажа, че Нефтохим чертаеха планове до 2017 г., че ще се приведат в съответствие. Не бяха започнали никаква процедура и в рамките на седем месеца с проектиране и всичко се приведоха в съответствие. Така че според мен тази мярка изигра своето значение. Първо фирмите се приведоха в съответствие. За мен възтържествува и закона и държавността. В същото време позволи да бъде внедрена тази система БАЦИС, която по всяко време на денонощието можеше да дава, особено понеже знаете газовата криза, която беше 2009 г. Всички фирми имат задължения да съхраняват определени горива като резерв и се оказа, че когато възникна газовата криза, тези горива са само по документи.
  • Докато системата БАЦИС позволява сега в момента, ако вие натиснете копчето, да каже във всеки един данъчен склад колко гориво има. Колко е изведено за деня. Колко е изведено за предходния месец. Колко е изведено за годината. Какъв акциз се дължи. Какво ДДС се дължи. И какъв резерв има и поддържа ли се този резерв и може ли да бъде контролиран. Защото той освен на държавата е ангажимент и на фирмите, които се занимават с търговска дейност. Това е второто и много сериозно преимущество на тази система.
  • Аз мисля, че от документите с които Комисията се запознава няма едно действие, което да навежда на мисълта, че аз като директор не съм си изпълнил ангажиментите или че съм нарушил закона. Аз казвам дори, че от морална гледна точка, аз не се смятам, не само за този случай. Тук не става въпрос за престъпление, за нарушение, а дори от морална гледна точка аз не съм извършил нищо, което може да бъде оприличено дори като неморално. Това е което имам да кажа и съм готов да отговарям на поставените въпроси.
  • Може би трябва да изясня, че от медиите за два случая беше пуснат запис. За Тони Странджев беше пуснат запис от изказването. И за Спас Шопов, който ме взриви. Защото аз този човек не съм го пускал в кабинета си, а камо ли да споделям нещо с него. В интерес на истината, заради него беше закрит Инспектората в Агенцията, за да може да се освободим от тези хора, които рекетираха през цялото време. И това са го правили в продължение на много години. Това беше случая, който ме накара, пак ще бъда откровен, да се съмнявам в Комисията, че тя иска да изясни фактите и обстоятелствата такива, каквито са и че няма някаква поставена предварителна цел. И това което ме възмути е, че в края на краищата аз смятам, че Комисията след като аз съм днес последния, трябва да разгледа всички факти и обстоятелства и да излезе с едно най-малкото общо решение. Според мен не е коректно, хора които имат някакви лични амбиции, тъй като прочетох в сайта на Министерство на финансите, че Инспектората ще бъде възстановен към Агенция “Митници”. По някаква користни подбуди, надявайки се, че като лакействат и направят някакво такова лъжесвидетелстване, ще бъдат върнати обратно в Инспектората като началник на Инспектората. Аз мисля, че това са били основно мотивите. Защото този човек е идвал при мен в началото и ми е казвал: ”Вие сте единствения директор на Агенция “Митници”, който мисли за държавата.” И сега изведнъж той да се яви и да каже, че едва ли не са играли на тото, дали някой ще бъде освободен или няма да бъде освободен.
  • Направих си труда да видя този протокол, който беше публикуван в медиите. И се твърдеше, че там е съкратен служител, който едва ли не е извършил проверката и след това е съкратен, заради това, че е извършил по този начин проверката.
  • Първо искам да заявя и това е проверимо. В 2009 г. м.май в Централно митническо управление е имало или са 160 или са 180 свободни бройки. И от май до средата на юни тези бройки са заети. И в рамките на един месец са назначени 140 или 160 човека, които са били за три дни по заместване на тази длъжност. Защото Закона за държавния служител позволява, да бъдеш назначен по заместване без конкурс. След три дни да те прехвърлят на следваща длъжност. Така примерно за два месеца от новоназначен ставаш директор на митническо разузнаване и разследване. Аз се заинтересувах от този случай и го помня добре. Поисках досието, защото ми беше много интересно. Трябваше да проведем курс за обучение и той-трябваше да води този курс. След което дойдоха служителите и ми казаха, че той е на два месеца в Агенция “Митници”, а е шеф на МРР и не може да води такъв курс. Взех досието му и се оказа, че е дошъл от Фирма със заплата 3000 лв. в Агенция “Митници за 480 лв. Това мен ме наведе на извода, че в май – юни, тъй като са предстояли избори, някои хора са целели да бъде блокирано или да бъдат назначени хора, които да могат да саботират по някакъв начин дейността на Агенция “Митници”.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Кое е това лице само да ни кажете?
  • ВАНЬО ТАНОВ: За съжаление аз помня числа, но не помня имена. Директора на МРР.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Тук не е идвал директор на МРР. Само уточнявам. Не сме канили.
  • ВАНЬО ТАНОВ: Искам да поясня, че едно от момчетата, което е подписало тази докладна записка е назначено на 5 май, което не е карало курс и през три дни е преназначавано в Агенцията. Едва ли служител на два месеца ще може да извърши такава проверка и да изготви докладна записка, която да бъде издържана.
  • Искам да отворя една скоба, че в Агенция “Митници”, това което аз заварих, особено по пунктове и бюра, 20 човека извършват проверки, но само един е грамотен да пише актове. И само той ги пише от името на всички, които са извършили проверките. По всяка вероятност този служител, който е с опит е написал още един служител, от който е подписана тази докладна записка. Но едва ли те са били основните двигатели в проверката.
  • В същото време проверката е извършена от участието на мобилните групи. А в 2009 г. мобилните групи действаха съвместно с екип от ГДБОБ. Така че в тази проверка са участвали и служители на ГДБОБ. И ако е имало данни за престъпление би трябвало тези служители, защото от медиите разбрах, че имало някаква тетрадка и т.н. Тази тетрадка на митническите служители в този период нямаха функции по разследването. Функциите по разследването са от 2011 г. От 2009 г. те нямаха функции по разследването и не могат да извършват претърсване освен по административно производство да изземат определени документи, които да приложат към преписката. И ако е имало тетрадка, защото директора няма видео наблюдение, докато подчинените му извършват проверката, би трябвало служителите от ГДБОБ да са иззели този дневник. И този дневник да послужи като доказателство най-малкото за образуване на някакво предварително производство срещу неизвестен автор, което в процеса на разследването евентуално да се търси вина и да докаже кой къде е по веригата. Защото иначе ми напомня тефтерчето на цар Киро, по същия начин. Някой го сложил в джоба си и няма как, който и да е ръководител да знае, че някой е сложил тефтерчето в джоба си. И с каква цел го е сложил. Дали да изнудва или да прикрива лица, които са в това тефтерче е вече друг въпрос.
  • Така че това, което аз се сещам като въпрос в моето изложение, се стремя да отговоря поне на тези, които са възникнали в медиите.
  • Бях изненадан, защото това ако не е първия е един от първите случаи и бях изненадан от това, че Съда отмени решението. Защото аз съм викал директора на Дирекция “Правно-нормативна”, викал съм директора на Дирекция “Акцизи” още с поднасяне на решението и съм искал от тях гаранции, че те са си свършили достатъчно добре работата и те ме уверяваха, че това решение няма как да бъде отменено от съда.
  • Когато в деня на гледане на делото, тъй като присъства юрист от Агенция “Митници”, аз още същата вечер след гледане на делото знаех, че ние сме го загубили. Разбрах от юриста който е присъствал по делото.
  • Тук искам да кажа, така остана и до края. Няма единно мнение на юристите по въпроса, отмяната на предварително изпълнение, преди да е обжалвано на втора инстанция, влиза ли в сила или не влиза.
  • Аз съм звънял и на председателя на Административния съд и на лица юристи, които за мен са авторитети и то няколко пъти. Веднъж даже по случай и това в медиите също го има, че нямаше единно мнение на юристите. Спирането на предварителното изпълнение на първа инстанция, задължително ли е веднага за изпълнение или не.
  • Тъй като има голяма вероятност да бъде нанесена голяма щета за данъкоплатеца. В смисъл такъв, че ако ние не изпълним решението на съда веднага, въпреки че няма единно мнение на юристите по този въпрос. Светила в правото твърдяха, че докато не мине на втора инстанция, това решение е обжалваемо. Други твърдяха, тъй като може да нанесе сериозни загуби за фирмата трябва да се пристъпи веднага към изпълнение. Така или иначе аз съм приел по-малкия риск. Да пристъпим към изпълнение. С дирекция “Правно-нормативна” с директорката обсъждахме въпроса. Тя също беше на това мнение, че няма единна практика и може да бъде тълкувано така и така и за да бъде сведен риска до минимум.
  • Затова в този разговор, когато премиера ми се обажда, че извършват проверка, аз се обаждам и това е действителната част от разговора. Обаждам се на Странджев и го моля на другия ден, материалите по преписката да бъдат при мен, за да обсъдим въпроса. Защото тогава поне разсъждавах, че извършвайки проверка, след като е върнат лиценза от съда, волю или неволю ние наливаме масло в огъня и потвърждаваме, че едва ли не см имали някакво тенденциозно отношение към тази фирма. Защото продължаваме да я тероризираме, при условие че съда е извършил проверката. Тогава така разсъждавах. Аз съм сигурен, че на другия ден питах юристката и я помолих, даже не съм изисквал материалите при мен. Ако има нарушения, които не са свързани с отнемането на лиценза, да бъдат съставени съответните актове, ако има такива нарушения. Но ако нарушението е това, че са работили през нощта, при условие, че им е отнет лиценза, това според мен и според нея, нямаше да издържи в съда. Тя пое ангажимент, че ще проучи преписката. Знам, че има съставен акт. Не съм го виждал. Категорично твърдя. И не съм вземал никакво отношение. Това бяха моите указания. с цел да не бъдем обвинени в пристрастност.
  • Първото национално съвещание, исках от тогавашния директор на МРР, от началника на Митница – Лом, от Дирекция “Правно-нормативна”. Тъй като вече беше излязло решението на Съда и вътре има мотивите, да бъде направен разбор, има ли допуснати грешки и от кого са допуснати грешки, за да се случи това. Защото аз пак казвам, не мога да си спомня, но почти съм убеден, че това е първия случай за отнемане на лиценз или най-малкото на такава голяма фирма, на такъв голям данъчен склад. И не без значение на човек, ползващ се с някакви политически протекции.
  • Оказа се, че по време на делото, защото в това национално съвещание, не беше в дневния ред тази точка. Но аз изрично поставих тази точка, за да видим в края на краищата, кой къде е сгрешил по веригата. Ние ли сме прави или съда се е произнесъл, да речем не отчитайки определени факти, така ако мога да се изразя, по-меко казано. Защото делото беше натоварено с определено недоверие. Тъй като тогавашния съветник на президента, не си спомням името му, се яви адвокат по това дело. Аз бях атакуван от премиера, че неправомерно съм отнел лиценза, но на базата на искане. Поне така премиера представи нещата, по искане на президента, че ние сме се заиграли и сме отнели лиценза неправомерно.
  • И в същото време на президента, съветника се явява адвокат по това дело. Съгласете се, че винаги възникват определени съмнения, че може да е оказано въздействие на Съда.
  • Оказа се и аз го видях този документ в Прокуратурата, когато ме разпитваха, че въпросния адвокат е отишъл в Митница – Лом и дни преди делото се е снабдил с документ, който в общи линии казва, че всичко е било наред във фирмата. И този документ е послужил, на базата на който, поне така твърдяха юристите, на базата на който съда е отменил моето решение като директор. Възникваше въпроса, от тук нататък какво правим.
  • Още тогава коментирахме този въпрос. Поставих го като задача на Дирекция “Правно-нормативна”, да изготви докладна записка как ще процедираме. Дирекция “Правно-нормативна” изготви такава докладна записка. Предполагам, че се намира в преписката. Аз проведох и личен разговор. Директорката ме увери, че ние нямаме шансове при този документ, който се намира в преписката, нямаме шансове, ако обжалваме делото, да го спечелим. Това беше истината.
  • В същото време заяви, че когато те са изготвили решението, този документ не е съществувал в преписката. И тя продължаваше да твърди, че решението на базата на документи, които са съществували в преписката е правно издържано и е правилно. Но обжалването ще донесе загуби за Агенция “Митници”, респективно за данъкоплатеца, тъй като не е тайна, че при тези дела се попълват едни бланки за едни сериозни хонорари от порядъка на 10000 – 15 000 лева за явяване на адвокат по такова дело. И при загуба от Агенция “Митници” този хонорар, ние сме осъдената страна и трябва да го изплатим.
  • Трябваше да се прецени риска. При условие, че писмено твърдение в докладна, че нямаме шанс да спечелим делото, аз мисля, че съм сложил резолюция върху тази докладна записка, че съм съгласен с това да не обжалваме делото, тъй като нямаме шансове и само ще донесе до щета за Агенция “Митници”. Това е което аз се сещам по случая. Ако имате въпроси съм готов да отговарям.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря ви. Преди да преминем към въпросите, искам да направя някои уточнения, тъй като входа на вашето изложение имаше някои неточности и някои въпроси, които разбира се, трябва да доизясним.
  • Казах вече, че тези уточнения са заради конкретиката, която се съдържа в документацията и това, което се случва в Комисията. Не е свидетелство пред Комисията никое митническо разследване и разузнаване. Лицето което сте уволнили и което се съгласи да даде разяснения, беше Иван Манев. Той не е назначаван нито за два, нито за четири месеца. Иван Манев е много сериозен специалист по акцизно законодателство, който беше изпратен от НАП, когато акцизите минаха към Митници. Той е човека, който е уволнен след първата проверка. За други не сме говорили. Това само е в интерес на истината.
  • Другото което искам да уточня е, че такъв документ за който вие говорите, който би направил обжалването излишно, такъв документ няма в нашата документация. Тя е пълен комплект на всичко, което има в Агенция “Митници”, в това число и в РМУ – Лом. Би било добре да го има, защото то е важна част от информацията, която излагате и аз съм склонен да мисля, че това е така, тъй като вие не сте обжалвали по-нататък решението на Съда.
  • Третото нещо, което искам да изясним, че тази част от разговора, която вие потвърждавате с премиера е водена на 13 март. Това е установено и в хода на предишното ви изслушване в другата комисия, в предишния Парламент във връзка със СРС-тата.
  • По това време никой не е можел да знае за върнатия лиценз, тъй като с решението сте били уведомени и вие и жалбоподателя една седмица по-късно на 17 март. Така че разговора е проведен в условия на 17 март или 19 март. Правя това уточнение. Има го тук документа.
  • ВАНЬО ТАНОВ: А делото на коя дата е?
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Делото е на 9 март. То не е дело. По този въпрос няма дело. Произнася се само съдията с определение. Определението е пред мен. Аз докато вие говорихте, още веднъж подчертах мотивите, с които ви отменят вашето разпореждане заповед, с която отнемате.
  • Между другото неща да подчертая, тъй като в началото казахте, че имате съмнение относно това, дали сме обективно настроени или не, това е ваше право. Ние не сме изразили нито веднъж становище по това, което сме слушали. Ние казахме само какви са фактите. На нашите факти се отговаряше с пресконференции. Ние не сме изразявали нито веднъж становище, кое е вярно, кое не е вярно, какво следва и т.н. Задавали сме въпроси по изясняване на фактическата обстановка. Искали сме материали и документи.
  • Държа да ви кажа в тази връзка, че чакаме сведения относно докладите на човека, който е участвал в проверката от ГДБОБ. Знаем кой е той. Чакаме, но да видим той какъв доклад е направил като участник в мобилната група. Защото докладите на мобилната група са тук. Така че да видим, дали там е направено това.
  • Другото относно тетрадката. Тетрадката я има в документацията. Членовете на проверяващия екип са направили копие от нея и на всяка страница са се разписали вярно с оригинала. Така че по нея няма никакъв спор. Въпросът е тя като оригинал къде е. Предадена ли е както казахте, да кажем от участващите в проверката от ГДБОБ? Предприети ли са други действия и т.н.? Но това не е наша задача. Това ще го установят правораздавателните органи в хода на следственото дело, което тече в момента. Нашата задача е друга. Да установим фактите и обстоятелствата около този разговор. И какво се е случило в тази връзка. Това са уточненията, които исках да направим. Така че основното разминаване в това, което казахте, но вие не сте длъжен хронологично да помните всичко. Аз правя това уточнение, че на 13-ти когато е проведен разговора, фактически не е имало решение за отмяна. Защото то не е било доведено до вашето знание, нито до знанието на юриста ви, нито до който и да било друг.
  • А проверката, сега вече за първи път ще изразя становище, мое лично, че действията по проверка в Леденика, по отнемане на лиценза са били абсолютно обосновани от ваша страна. Моята констатация е такава от документите, които виждам. Целият въпрос се свежда до това, кой и защо се обажда и действията които следват след това. Аз спирам до тук. Просто исках да направя тези уточнения. Ще задам също своите въпроси. Преди мен господин Лазаров иска думата.
  • ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Преди това към уточненията. Факт е, че решението е било произнесено на 9-ти. Факт е, че няколко дни след това, т.е. след проверката, която се извършва, която е предмет на нашата комисия, официално постъпва като уведомление за наличието на такова решение в Агенция “Митници”. Но факт е и обичайна практика и всички колеги, които ходят в съда и се занимават и проверяват. Решението в момента, в който стане факт, то се вписва, то се публикува. А уведомяването, изпращането на препис от това решение или уведомление, то може да бъде седмица, две, три. И при различните страни участващи в едно дело може да пристигне по различно време. Може да има последици. Текат срокове за обжалване. Така че факт е, че решението е на 9-ти и дали някой се е информирал. Практиката е и в съдилищата. Качват ги вече в интернет. Дали някой служител се е информирал, страна по делото. А официално е отишло съобщението като документ срещу подпис от служители на Митницата е нещо друго. Просто искам да поставим нещата на място. Факт е, че това решение за отмяна на предварителното изпълнение е с дата 9-ти.
  • МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Първо към господин Лазаров и след това към господин Танов. Факт или обичайна практика. Ако за вас е факт, кажете и ние да знаем откъде ги знаете тези факти. А иначе, ако разсъждаваме за обичайни практики и това да го знаем.
  • ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Решението има дата 9-ти. Не е обичайна практика съда да антидатира решенията си. Аз категорично възразявам против внушенията, които вие правите. Едва ли не съда е антидатирал решението с пет дни по-рано. Факт е неоспорим е. Ако вие го оспорвате, че решението носи дата 9-ти, кажете го.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Факт е и друго, че няма доказателства, че се е знаело за това решение.
  • МУСТАВА КАРАДАЙЪ: Ще ги подредим фактите от едната страна. От другата страна обичайните практики.
  • ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Господин председателю, аз мисля, че говорим за факти. Не твърдя, че се е знаело.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Правим уточнение, защото се води протокол и е важно.
  • ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Дотолкова доколкото господин Танов каза, аз не разбрах за кое дело. Може би за следващото. По същество юриста ми каза, че делото е факт, решено е. Така че юристите се интересуват от тези неща, преди да се получи официалния препис. Така че не твърдя, че е бил уведомен.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин Танов през цялото време говореше за това решение. Затова защото спомена колко е неустановена практиката и има спор между юристите, за отмяната на предварителното изпълнение. Така че за другото не ставаше въпрос. Другото дори не е предмет, ние го нямаме като решение. Да, окончателното връщане на лиценза. То също не е обжалвано.
  • Аз съм съгласен, за да потвърдя все пак обективността с която работим, аз съм съгласен, че решението фабриката да работи и с отнет лиценз под контрола на митническите органи е правилно ваше решение. Макар да е една обичайна практика, но все пак на ръба на закона. Защото там има продукция и т.н. Съгласен съм това, че при това решение носите риск, ако го тълкувате по друг начин. Тук говорим за други неща. не оспорвам вашите твърдения. Напротив, приемам ги.
  • Искахте господин Танов да вземете думата.
  • ВАНЬО ТАНОВ: Да, да направя уточнение. Още веднъж ще повторя, че това е един от първите случаи. Но във всички случаи, абсолютно във всички и това може да бъде проверено, решенията на Съда са още в деня, в който се гледа делото. И на тези заседания винаги присъства юрист на Агенция “Митници” като страна. Тук присъстват и журналисти. Те бяха закрити заседания. Но примерно за Лукойл Нефтохим, което е 17 страници и което не може да бъде написано, някой да ви го диктува, поне за два часа. Да оставим колко текстове има. В 9.00 часа започва заседанието. В 9.30 съда се е произнесъл по въпроса. О това че в случая примерно винаги са идвали от заинтересованата страна, защото тя успява да го вземе веднага.
  • Нашият юрист, твърдя го категорично, знаеше какво е решението на съда. Аз съм убеден, че то е с дата 9-ти, защото съда се е произнесъл. А кога ще изготви, кога ще го изпрати и кога ще мине през деловодството, това е друг въпрос. Аз не споря по този въпрос, че сигурно е дошло по-късно. Но аз твърдя категорично, че на дата 9-ти, аз съм знаел, че решението е отменено. Категорично го твърдя. Защото юриста, който е присъствал по делото не е докладвал или директора, аз не мога да си спомня. Но е докладвал за случая.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Тогава защо е извършена проверка на 13-ти. Това е въпроса, който следва.
  • ВАНЬО ТАНОВ: Аз също съм задавал този въпрос.
  • Първо, зам.-директора не е знаел за това решение.
  • Второто нещо, по принцип е създадена организация. Когато се отнеме един лиценз, обикновено служителите поставят задачи. Ако бъде нарушен и получат съответната информация. Това което на мен ми е докладвано. Аз знам, че се е обадил някакъв гражданин, който знае и живее в близост. И понеже е направило впечатление, че през нощта работи. Обадил се е може би на някой от митническото разузнаване и разследване. Той е звъннал на други и той изпраща проверката. Аз забравих на коя дата е проверката.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Вие отнемате лиценза на 8 февруари. Решението за отмяна на вашето решение за предварително изпълнение е на 9 март. Проверката е на 13 март събота вечерта.
  • ВАНЬО ТАНОВ: Точно така. Получили са информация и са отишли да извършат проверката. На мен не са ми докладвали за това, че ще отидат да извършат проверка. Аз съм се интересувал, по-късно може да се запознаете с материалите в Прокуратурата. Аз мисля, че доста служители са разпитани там. И там се носи отговорност за лъжесвидетелстване. Аз мисля, че въпросната докладна записка може да я намерите от преписката на Прокуратурата. или да разпитате директора на Дирекция “Правно-нормативна” изготвена ли е такава докладна записка.
  • Отново изразявам съмнение, че преписката е пресята преди да дойде при вас. След като такъв основен документ го няма, Докладна записка, която този който не я е представил носи съответния риск. Защото каквото и да направи, тази докладна записка е изведена. Тя се намира в няколко екземпляра и съм сигурен, че единия екземпляр отива и към архив. А няма гаранции, че примерно директора на Дирекция “Правно-нормативна”, защото е практика, всеки който изготвя докладна записка, да си оставя екземпляр към работно дело. Така че не може да бъде загубена тази докладна записка, ако някой си е правил сметките, че съкращавайки част от документите ще може да насочва в определени тенденции. А и няма гаранции.
  • Преписката е пристигнала в начален етап, цялата по искане на Прокуратурата. Всяко едно от копията заверено, вярно с оригинала, тя е изведена по номера. Така че винаги може да се направи съответствие и да се види, че такава докладна записка има.
  • По отношение затова уточнение. Първо в Агенция “Митници” предстоеше съкращение и то беше прието с постановление на Министерския съвет. Две категории служители трябваше да бъдат съкратени. По трудови правоотношения и държавни служители. В продължение на три месеца се водиха преговори и беше подписано споразумение и беше постигнато такова споразумение и със синдикати и с работодател и бяха определени критериите, по които ще става съкращението.
  • Що се отнася до това. Първо по трудово правоотношение знаете много добре, че са защитени служителите в два случая. Ако са членове на синдиката и трябва да се иска разрешение от синдиката. И ако той не даде такова разрешение, не може да го освободиш.
  • И втората защита е, ако е има определени заболявания, които са посочени в закона и има решение на ТЕЛК.
  • По Закона за държавния служител, когато предстои съкращение се започва от служителите, които последни са назначени. И ако в една дирекция и аз съм убеден затова момче, че няма нищо общо с докладната записка, че той фигурира в този списък и е съкратен. Пак казвам, може да се отвори досието му и да се види. Няма как той да бъде специалист на два месеца или ако греша, ще бъде на три месеца.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Аз ви обясних, че не е на два месеца специалист. Назначен е много преди да дойдете вие в Митници. За Иван Манев става въпрос.
  • ВАНЬО ТАНЕВ: За Иван Манев аз имам мнение, защо е съкратен. Аз преди това съм бил директор на една друга служба. И в тази служба, лица които са протичали по разработки бяха първите, които бяха съкратени. Ако желаете справка, мога да ви кажа къде. Така че няма нищо общо с проверките. Защото аз пак казвам, в него момент никой не е знаел какво ще стане с това дело, че съда ще го отмени.
  • В края на краищата тази докладна записка е една рутинна докладна записка. Пак казвам, докладна записка съществува. Решението съм сигурен, че е докладвано вечерта след като се върна. И това беше практика по всяко едно дело, независимо, дали е било за лиценз. Включително обжалване на дела за възстановяване на служители след завръщане от съда. Съответният юрист да докладва на директора на Дирекция “Правно-нормативна” и той съответно да ме уведоми, ако става въпрос за знакова фигура. Защото пак няма да скрия. Има може би 350 – 400 служителя. Защото общо 700 беше съкратен щата на Агенция “Митници”. От тях сигурно 300 и няколко са били свободни бройки. Останалите са били налични. Но в тези налични служители, естествено е, че са съкратени служителите, които бяха изнесени в обществото с прякорите. И аз с моето назначаване съм обещал, че тези служители ще напуснат Агенция “Митници”. И при едно съкращение, това е възможния вариант да се освободиш от такива служители. Това категорично го заявявам.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не всички с прякори бяха освободени. Някои с прякори останаха. Държа да уточня. Като разбирам, че не ви е било по силите, но сте имали доброто желание да ги изчистите.
  • ВАНЬО ТАНОВ: Може да е останал само по трудово правоотношение. Защото там има много голяма несправедливост.
  • Тези които трябваше да бъдат освободени и попадат под всичко това за което говорих, те обикновено бяха членове на синдиката и синдиката не е дал разрешение за нито един. Как един от тях не даде разрешение за нито един за които сме поискали, да оставим, че антидатираха и те ставаха членове в момента, в който предстоеше съкращение. Те ги записваха в дневниците.
  • И второ, тези които са били честни и почтени, те не са се нуждаели нито да бъдат членове на синдиката, нито да се подсигурят с някакъв ТЕЛК. Всички тези, които трябваше да бъдат освободени, голяма част от тях се бяха подсигурили или като синдикални или с решение на ТЕЛК. В това решение работодателя не е страна по въпроса. Аз съм се опитвал да ги обжалвам. Той не е страна по въпроса. Може да обжалва този, който не е доволен от решението на ТЕЛК. Затова съм изпратил материалите в Прокуратурата за всеки един случай, в който съм се съмнявал, че това решение на ТЕЛК, според мен не е правилно. Да не кажа нещо повече. Във всичките случаи има отговор от Прокуратурата и е отказала да образува предварително производство. Не съм имал друга възможност, освен тази да образува предварително производство и да извърши проверка, дали това решение на ТЕЛК е истинско или е взето под някакво давление.
  • Поради тази причина когато освободиш, следва следващия. Този има защита. Следва следващия и се стига до служители, които не трябваше да бъдат освободени от Агенция “Митници”, но те бяха освободени, защото другите се бяха подсигурили със защита.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря ви. Това също е важна част от информацията, която изяснява не неща по случая, но други неща, които са важни за всяко едно управление и за това и за следващото и за предишното.
  • Колеги, въпроси има ли?
  • Докато колегите мисля,т бих искал да споделя нещо. Много внимателно се запознах и ще помоля колегите да възложим такъв анализ.
  • В мотивите с които се отменя заповедта ви за предварително изпълнение, не се съдържат никакви данни от протоколи и т.н. И предварителния анализ, без да съм юрист сочи, че би могло да бъде обжалвано. Но това нека да го кажат юристите. Погледнете ги и вие. Аз много внимателно ги четох. Юристът на Комисията каза, че по скоро е правилно решението с което сте отнели, отколкото другото решение. Нали не се оспорват решения на съда.
  • По повод на това, че казахте, че не сте обжалвали, защото ръководителя на вашия Правен отдел ви е казал, че няма никакъв шанс. Ще направим такъв анализ, ще ги потърсим и този протокол. Да видим въз основа на който е направен правния анализ,у че вероятно ще се загуби делото. Защото лиценза е отнет заради извършени нарушения и то конкретни, констатирани и т.н. Там няма никакви съмнения в това, че вашия акт е бил правилен.
  • Не говорим за журналистите. Говорим за господин Танов. Защото господин Лазаров, когато правим констатацията, че имаше документ, който прави абсолютно ненужно обжалването, ние трябва да уточним, че ще проверим, дали това е така. Ние няма да изследваме решението на съда. А дали не е трябвало да бъде обжалвано. Има няколко неща, които трябва да ги направим още.
  • ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Аз също имам коментар по решението. Да изчакаме докладната записка, защото там чисто формално се казва, че има два акта, които взаимно си противоречат. Въз основа на които е изготвено решението. И те са коренно противоположни. Едните констатират нарушение, а другия акт не констатира нарушение.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Единият акт е от 16 декември, другия акт е от ноември от проверката.
  • Заповядайте господин Карадайъ.
  • МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Благодаря ви господин председател. Много въпроса ми се събраха. Ще се опитам да ги огранича. Единият от въпросите ми е по времето, когато вие сте управлявали Агенцията, практика ли е било предварително да ви се докладват бъдещите доклади и да ги редактирате. Или това е частен случай, който в момента го слушаме. Това ми е единия въпрос.
  • Вторият ми въпрос, в различни формати ползвахте антидатиране на документи на няколко пъти. Какво е било вашето лично, персонално действие при констатиране на такъв род антидатирали документи. И те доказани ли са в едно производство в последствие Това ми е втория въпрос.
  • Въпросът ми е следния, в случаите в които естествено разноските по делата са много високи около 10 000 лева, вие ги казахте. Но предмета на проверката и защитата на интереса на държавата в какви размери е, за да ги съпоставим ние народните представители. Примерно в случай, както говорим за конкретния случай от не внесен акциз и не внесени данъци, какви са размерите, за да може и ние да ги съпоставим. За да не са ми много въпросите, ще спра с последния.
  • Към настоящия момент за вас ясно ли е откъде е дошъл сигнала за конкретната проверка на база, който вие водите, разговор за поети вече ангажименти от премиер и от вас за фабрика, за която вие твърдите, че няма лиценз към момента на разговора.
  • Благодаря ви.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Други въпроси?
  • КРАСИМИР МУРДЖЕВ: Благодаря господин председател. Генерал Танов, искам да ви попитам, вие провеждахте ли по време на проверката на 13 март разговор с някои от служителите от Митниците или Териториално митническо управление? Вие споделихте, че на територията на данъчния склад е имало дестилационна колона, което е било недопустимо. След това интересувахте ли се от нейната съдба независимо, че лиценза е бил върнат от съда.
  • Благодаря.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Може да добавя към този въпрос. Вие казахте, че служители на ГДБОБ участват в тази проверка, като част от мобилните групи. И те би трябвало да сезират Прокуратурата за това нарушение. Нещо пречеше ли на вас и вие да я сезирате? Защото колоната не само, че е била там, но тя не е и демонтирана по-нататък, видно от документите. И Прокуратурата не е била сезирана от никой, нито от ГДБОБ нито от вас. Искам да коментирате този факт, защото тук става въпрос за наличие на колона и наличие на тетрадка – дневник, две доказателства, че може би има производство.
  • Трето доказателство няма изобщо лиценз за производство на спирт
  • Четвърто, съвсем спокойно в едни следствени действия, вие сте дългогодишен оперативен работник и на много високо ниво. Знаете, че в едни оперативни действия достатъчно бързо щяха да се привлекат и свидетели, които са работили по нелегалното производство на спирт, ако е имало такова. На нас ни прави впечатление, че наистина абсолютно никой не е предприел никакви действия по сезиране на компетентните органи.
  • Само допълних въпроса. А той изяснява и един друг спор, който водихме през медиите за въпросната колона.
  • Благодаря ви.
  • ВАНЬО ТАНОВ: Ако позволите ще започна отзад напред. Да, интересувал съм се и за тази колона. И въпросната колона, която беше намерена при цар Киро. Това е доста голямо съоръжение. То не може да бъде сложено в чантата и да бъде взето. Обикновено в такива случаи, служителя който е на МВР, съставя протокол за изземване и го оставя на отговорно пазене. Това трябва да бъдат действията, които трябва да бъдат извършени.
  • За едната си спомням, че беше иззета с такъв протокол и накрая цялата колона изчезна и я нямаше и нямаше кой да отговори на въпроса. Защото трябва да бъде изкарана с ТИР-ове. Тя не може да бъде взета така нелегално.
  • По отношение на тази колона също съм се интересувал и на мен ми е отговорено, че материалите са предадени на служителите от ГДБОБ. Това е смисъла на тяхното присъствие, за да извършат действие, което митническите служители нямат правомощие да направят. Друг е въпроса дали са ги правили тези действия във времето.
  • Така че за мен е било много важно. Защото включително и Прокуратурата имаше към нас съмнение, че колоната не е работила. Законът казва, че не може да има. И не може да сложиш на всяка колона митнически служител, който да я пази и да пише, сега работи ли или не работи. Изрично се казва, не си спомням в предишния, но бяхме заложили, че ако има те трябва да бъдат демонтирани, включително и тръбни и други съединения, които могат да дадат отклонения преди измерване. Те трябва да бъдат демонтирани, отрязани. Да бъдат поставени заглушки и т.н. Така че присъствието на колоната по никакъв начин, работи или не работи не е оправдано и не може да излезе извън обхвата на проверката. Това е тежкото акцизно нарушение на базата на което се отнема лиценза, колоната. Защото този тефтер, свидетел съм на много такива случаи, които не изиграват съществена роля, защото обикновено Прокуратурата или ще откаже да образува или трудно ще се намерят свидетели, когато не трябва да се намират. По това не мога да говоря. Аз мога да отговарям за моите действия. Аз пак казвам. Моите действия са на бюро и аз ги извършвам на базата на документите, които са ми представени. И нося отговорност за моите действия.
  • И въпреки че решението се подготвя от директора на “Акцизи” и директора на Дирекция “Правно-нормативна”, аз съм на ясно, че отговорността е изцяло моя. Затова всяка една преписка аз съм я чел. Затова съм изисквал категорично от тях. Тази преписка ще издържи ли и до последно твърдя, че ние правомерно сме отнели лиценза. Това съм твърдял и пред министъра на финансите и с това съм отговорил на нападките и упреците, които бяха отправени към нас, че ние тенденциозно сме извършили проверка. И днес казвам, че не сме извършили тенденциозно, защото лично аз няма как, не познавам нито един от тези производители на бира. Не съм се виждал с тях. И вие виждате от самия доклад, че проверката на базата на изготвен план и тя не е само за въпросното лице, а за всички производители. Както има план и за останалите сектори.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин Танов, само ще ви прекъсна, за да ви бъда в услуга. Никой не твърди обратното. Съмненията в обществото, заради което е създадена тази Комисия, искам да поясня, че на вас ви е било наредено от премиера, да не бъдете толкова настойчив и да не бъдете толкова прецизен, колкото сте били. Затова е създадена тази комисия и затова и заглавието й е такова и предмета на дейност й е такъв. И аз пак правя едно уточнение. В хода на проверката лично аз се убедих, че повечето действия са били наистина реални проверяващи действия, има реални констатации и в един момент всичко това нещо остава без последствия след онзи разговор. Това е предмета на дейност. Така че ние констатирахме наистина и за втори път го казвам. Аз мисля, че лиценза е бил правомерно отнет. И мисля, че е имало оказван натиск върху вас. Това обследваме в момента. Но аз мисля така. А какво мисли обществото, какво мислят фактите, какво казват фактите ще видим.
  • ВАНЬО ТАНОВ: А вие запознати ли сте с материалите в Прокуратурата?
  • Защото твърденията на Прокуратурата и внушенията, които се опитват да направят е, че неправомерно е отнет лиценза.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не коментирам Прокуратурата. Аз съм народен представител и имам право да си кажа мнението. За мен става въпрос за оказване на натиск върху вас и затова се съгласихме да направим тази Комисия, за да изясним обстоятелствата.
  • ВАНЬО ТАНОВ: Аз казвам, че не е оказван натиск върху мен да не извърша проверка. За мен премиера беше въведен в заблуждение и тъй като аз съм някакъв директор на Агенция, за премиера е по-лесно да вярва на президента, който твърдеше, че ние сме отнели неправомерно лиценза. И той каза така.
  • Аз съм поел ангажимент, че никой няма да бъде бутнат и няма по политически причини да бъде преследван. Аз не виждам политически причини. Защото аз пак казвам, това лице аз не го познавам.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Михаил Миков покойния. Не сте имали среща с него и с министъра на финансите по поръчение на премиера.
  • ВАНЬО ТАНОВ: Срещите са били след отнемане на лиценза.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уточнете кога са били.
  • ВАНЬО ТАНОВ: Срещите са били, защото премиера ни извика и каза: “Господин Дянков, господин Танов аз искам да ми докладвате, да проучите случая. Ти носиш отговорност, ако лиценза е отнет неправомерно.”
  • След това ние докладвахме на премиера. Поне аз се надявам, че Дянков му е докладвал, че тезата е, че лиценза е отнет правомерно.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: В тази връзка да ви попитам. Господин Шопов, който говори в Комисията каза следното, че вие сте бил безкрайно възмутен от поведението на Михаил Миков към вас. Защото ви е отправил корупционен намек и вие сте се възмутили от това. Това беше изказване и свидетелство във ваша полза. В полза на вашия морал.
  • Имаше ли такъв момент?
  • ВАНЬО ТАНОВ: Аз прочетох, че аз заедно с Миков съм бил при Дянков. Това не е вярно. Миков идва в Агенцията. Но не мога да си спомня, кои са присъствали на този разговор. И сега в момента, който и да попитам всеки твърди, че не е присъствал на този разговор. Което за мен е разбираемо. Да, аз съм вън. Те са в Агенцията. Аз заявявам на вас като Комисия, нямам среща проведена с бизнесмен на четири очи. Всеки, който е искал да постави някакъв въпрос, преди да влезе съм казал на секретарката да попита каква е темата. И ако примерно се отнася за акцизи, аз казвам директора на Дирекция “Акцизи”, заместник-директора, който е ресорен да влезнат. Нямам провеждани разговори на четири очи, нито един. И затова съм убеден.
  • Друг е въпроса, че след време хората или ги хваща амнезия или не искат да потвърдят факти. Това нещо той го каза. Но в случая съм в позиция, тъй като той не е жив и не може да се защити. От моя гледна точка не е коректно да настоявам, защото аз знам, че ще ги хване амнезията, другите които са присъствали и ще останат само моите думи, които аз не мога да докажа по никакъв начин.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря ви за коректността.
  • ВАНЬО ТАНОВ: Практика е било, тук не разбрах въпроса, но тук става въпрос да се антидатират документи. Аз говоря 2006 г. се приема закона. Отворете го. И освен, че трябва да се издаде наредба и тя е трябвало да бъде издадена, защото закона дава една рамка, а наредбата дава по-нататък как да се приведе закона в съответствие.
  • В рамките сигурно на дни са издадени лицензите на всички, които са били данъчни складове. Идеята е била, тъй като не могат да се извършват толкова проверки за такъв къс период, на по-късен етап да се оформят папки, досиета и т.н. Това създаде изключително големи проблеми, когато ставаше обжалването. Защото това е една от причините. Защото примерно Лукоил твърдеше: “Ние имаме лиценз при тези обстоятелства. Защо сте ни го издали, а сега казвате, че този лиценз е непълен.” Еди коя си фирма. То няма кадастрален план. Те са 15 цистерни вътре и т.н.” Те имаха лиценз. Това беше в тяхна полза. И от там тръгнахме да проучваме как стоят нещата. Началниците на Митници го признаха, че са издавани по този начин.
  • Аз докладвах на главния прокурор. Но тъй като се касаеше за 90 процента от случаите и че това е практика. Той каза, че почти нищо не може да се направи, защото това не е за някакъв единичен случай, а е възприета такава практика, поради късото време. Иначе е трябвало да затворят данъчните складове. Може би е трябвало тогава да се даде по-голям гратисен период. Имаше преписки. По-късно бяха канализирани и в закона, че се създава досие в Централно управление на всеки митнически склад. Проверките се извършват съвместно. Защото това което говорим примерно. Трябва да ви кажа, че на местно ниво не можеха, говоря за 2009 г., не можех аз лично да разчитам, че ще бъде извършена проверка и че тя ще бъде обективна.
  • Винаги фирмите установяваха контакти с отговорни служители. Самият факт, че тази кула съществува от 2006 г. и е още там в 2009 г., за какво говори. И ако не беше извършена такава комбинирана проверка, аз сигурно нямаше да разбера, че има там такава. А и самия факт по-късно, че видях писмо, което е представено от Митница – Лом, за което те не са уведомили никой от Централно управление. Не са уведомили и тези, които са работили по преписката, говори че не може да се разчита само на местно ниво и че трябва да бъдат комбинирани и екипите.
  • И затова по-късно с моя заповед разпоредих мобилните групи да могат да извършват проверка. Мобилните групи на територията на ЦМУ да извършват проверка на територията на Териториално митническо управление, без да уведомяват началника на митницата. И им дадох статут да могат да работят на територията на цялата страна. Мобилни групи имаха и митниците, мобилни групи и в Централно управление си запазваха правото по всяко време да извършват контролна проверка, без да са длъжни да уведомяват началника на митниците. И това беше една от гаранциите и страха от началниците на митници да извършват действия, които не са свързани и не са регламентирани от закона.
  • Защото последен и показателен е факта с Нефтохим. Когато бяха тарирани всички уреди и беше издаден сертификат за съответствие. На местно ниво се споразумяха с Нефтохим и всички уреди, а това ни струва изключително много средства, всички уреди бяха разпломбирани и обратно върнати в състояние, в което никой не може да гарантира, че те измерват правилно.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Само един уточняващ въпрос да ви насоча към тази тема. Колегите, представители в Комисията от ГЕРБ, ми поръчаха да вземем материали за проверките на въпросната пивоварна във времето, в което вие не сте бил, а преди това от 2007 до 2009 г., как е даден лиценза и т.н. Фактите показах а, че са направени осем проверки от същите екипи със същия директор. И не е констатирано в нито една от проверките, че има колона за спирт. Въобще не е описано никъде. Всички проверки, да не ви губя времето, със заключението, че всичко е о кей.
  • ВАНЬО ТАНОВ: Документът, който се даде на адвоката е пак, че всичко е о кей.
  • ЙОРДАН ЦОНЕВ: Тук въпроса ми е, тези хора защо не попаднаха под ударите на вашата справедливост? Вие сте ги оставили на работа и директора и въпросния служител. Протоколите от проверките са подписвани от трима души, двама от които са константни, един мъж и една жена. Мъжът беше в Комисията да свидетелства. Казвам ви тези неща, защото не сте длъжен да ги знаете. Това са факти от работата на Комисията. Тези хора наистина, аз си задавам въпроса, след тези констатации, защо не са уволнени? Не сте длъжен да ми отговаряте. Това е констатация.
  • ВАНЬО ТАНОВ: Аз ще отговоря. Аз пак казвам и го заявявам. За служители от Агенция “Митници”, за които аз като директор на ГДБОБ или от предишната си дейност като директор на Регионална дирекция, аз имам лична информация, те са попаднали в списъка. Но аз не мога да имам информация за всички служители. Затова практиката беше, всеки един включително и инспектората участваше, всеки един който трябваше да бъде съкратен и да мине през трите заместник директора, да мине през началника на Митница, да мине през Инспектората и той да даде съответната оценка. И се събираха примерно с четири негативни оценки. И се започваше с четири негативни оценки, с три, с две докато се изчерпи и се стигне до нужното число. Колко обективно е направена тази преценка. Това са 4040, след като ни прехвърлиха пътните такси. трудно мога да проконтролирам и да нося отговорност.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Аз затова ви казах, че не сте длъжен да отговорите.
  • ВАНЬО ТАНОВ: Практиката показа, че след съкращението, аз заявих, че по трудово правоотношение, излязоха много хора, които не трябваше и ми тежи за тях. И се спасиха тези, които имаха защита. А излязоха хора, които не заслужаваше да бъдат освободени. Но такъв е закона. И затова не можах да се преборя. Включително аз направих критерии, които са 12. Те бяха по трудови правоотношения и да важат и за държавните служители. Не ме задължава закона, защото работодателя освобождава по целесъобразност. Но аз направих да действат абсолютно същите критерии, които после се оказа, че е във наша вреда, да действат и за държавните служители. За да има някаква обективност и комисия да оценява. Обективни са критериите, без да има субективни. Награди, изкарани курсове, наказания и т.н., даваха определени точки. И сбора от тези точки, което може да бъде проверено по всяко време от досието на съответния служител, за мен беше гаранция, че ще има по-голяма вероятност да бъде обективен списъка за хората, които ще бъдат съкратени. Сто процентови гаранции няма, особено ви казвам в 2009 г., какво беше състоянието на Митниците, корупцията и т.н. Но това е за много дълъг период от време, митниците са били такива. Нито е в рамките на една нито е в рамките на пет, нито е в рамките на десет години.
  • От началото на демокрацията, първо по отношение на заплащане. Защото ти му даваш 200 лева., а разходите на ден са му 10 лева да отиде до пункта и да се върне. И му казваш: “Останалите си ги открадни.” И когато ние правихме разни програми и ги представяхме пред Европейската комисия и те се смяха. Защото всичките седем точки са лозунги. Защото няма такъв служител, който да е в кацата с меда и той да взема 10 лева надница, която да изхарчи за храна. Затова бяха увеличавани пет или шест пъти заплатите. Затова бяха обвързани с критериите. Защото допълнително материално стимулиране получаваше само Инспектората по някаква френска програма, била се произнесла и служителите от МРР. А служителите от МРР и от мобилните групи дойдоха и казаха: “Ние сме извършвали проверки само за стряскане. Нас ни изпращат. Натискаме тази фирма, докато се съгласи да си плаща. След това започваме друга.” Това дойдоха самите служители и го заявиха при моето постъпване.
  • Аз мисля, че яснота по въпроса, откъде е получен точно сигнала, аз казвам като човек, аз как бих постъпил. Защото аз съм бил дълги години оперативен. Ще си създам такива контакти, защото не мога да присъствам. Някой да ми звънне, ако Фабриката да започне да работи. Предполагам, че това са направили. Защото знам единствено, че на Странджев му е докладвано от директора на МРР. Значи е имало някаква субординация и той е дал разрешението да замине този екип. Дори екипа е бил заминал. Той само е уведомен, че отива екип, за да извърши тази проверка.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: На 10-ти, 11-ти и 12-ти, а на 9-ти излиза решението, те са продължили да работят под митнически надзор и на 12-ти са съставили протокол, че тъй като нямат лиценз няма да работят на 13-ти и 14-ти и запечатват всичко, а на 15-ти понеделник ще продължат работа. И наистина, когато Странджев е получил сигнал по линии, за които и вие говорите е била разпоредена тази проверка, тъй като в събота те не са имали право да работят, тъй като не са били под контрол. Но тези факти показват още веднъж, че дори и собственика не е знаел, на 10-ти, 11-ти и 12-ти за решението, определението на съда. Това е съвсем очевидно. Защото иначе нямаше да се случи по този начин. На 13-ти да отварят и т.н. Има едни указания в една тетрадка да работя с намалено осветление, да изключат, да запушват. Указания от които се вижда, че шефа на цех или който е издал указанията, всъщност иска да остане в тайна работата събота и неделя.
  • ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Довършете господин председателю, всъщност какви са констатациите от присъствалите и правещите проверка на 13-ти. Производствените помещения са запечатани. Не се работи и е намерена сладка пивна мъст, която не е под акцизен контрол.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Помещенията на данъчния склад са запечатани. А всъщност не всички производствени помещения са били включени в територията. И след тези проверки, вие сте предприели мерки, лиценза да се издава така, че всички помещения да бъдат включени, а не само част от помещенията. Тъй като тези помещения, в които се прави предподготовка на акцизната стока, също трябва да бъдат в данъчния склад. До този момент не са били. Също уточнявам.
  • ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Говоря за сладката пивна мъст.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Тя е подготовка за производство на акцизната стока.
  • ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Към момента Наредбата не е обхващала контрола.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Към момента не е била.
  • ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Да бъдем точни. Помещенията са били запечатани.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин Лазаров, ние не сме следствие. Аргументите, които излагате, това са аргументи на защита в съда. И съда вероятно ще каже, пада по тези причини. Ние тук искаме да установим процеси. Не от гледна точка на административни или наказателни мерки. Ние искаме да установим процеси. За мен няма никакво значение и за вас надявам се, ако определени помещения не са в склада, но те просто не е трябвало да работят. Това е ясно, че не е трябвало да работят. Защото става въпрос за цялостния технологичен процес на производство на акцизната стока бира и сладката мъст е част от този процес. Аз също уточнявам за работата на Комисията.
  • Господин Карадайъ има думата.
  • МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Господин председател, по начина на водене и организация. Господин Танов имаше още неща, които да каже. Колеги, нека да взимаме думата от председателя, да не се прекъсваме.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря за забележката. Господин Танов имате ли нещо още да кажете?
  • ВАНЬО ТАНОВ: По първия въпрос, вие казахте нещо за редактиране. Може ли да уточните, защото не ми стана ясен въпроса.
  • МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Да, ще го уточня. Хората, които са писали докладите по време на проверката от разговора е ясно и им е указано, да не ги завеждат преди вие да ги видите и евентуално да ги редактирате. Това е в разговора. А вие споменахте на няколко пъти, че и Правната ви дирекция и другите, първо са идвали да ви кажат за какво става дума, а след това са записали и завеждали докладите. Поне аз останах с такова впечатление.
  • КРАСИМИР МУРДЖЕВ: На 13 март по време на проверката, провеждахте ли телефонен разговор с някой от митническите служители, които са я провеждали там?
  • ИВАН ИВАНОВ: Един уточняващ въпрос. Понеже в материалите с които се запознахме имаше в две проверки през определен период от време, спомената тази колона за варене на спирт. Как ще обясните, че след двете проверки и след двете упоменавания, не са взети от никого никакви мерки по отношение на тази колона?
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Аз мисля, че на този въпрос получихме отговор. Тя би трябвало да бъде демонтирана. Има едно обяснение. Нека да помогна на генерал Танов, защото това е фактология. Има едно обяснение, че колоната е извън територията на данъчния склад. И то от проверката, която той е назначил от РМУ – Лом от екипа. И в това обяснение се казва, че е и на друга фирма. И това е обяснението, че не са я демонтирали. Поне така пише в техните документи.
  • Проверката която извършихме, фирмата на която е била колоната е свързано лице с Фирмата “Леденика”, много свързано. Искам да кажа с едни и същи собственици. Но това е информация, която е от вчера.
  • Заповядайте генерал Танов.
  • ВАНЬО ТАНОВ: Тогава всеки един, който произвежда нелегално алкохол не е данъчен склад и тогава не трябва да се търси никаква отговорност. Това че не е в данъчния склад, по никакъв начин не го освобождава от отговорност по отношение колоната. Той не може да бъде притежател на такава колона, след като не е регистриран като данъчен склад. Така че за съжаление Прокуратурата също поддържа тази теза, че колоната е извън данъчния склад.
  • Според мен е станало недоразумение. Извършва се проверка. Проверката се докладва по съответния ред. Изготвена е докладна записка. Аз не мога да си спомня, но обикновено докладната записка е чрез еди кой си, до еди кой си. И накрая стига до директора. Има случаи, в които даже може и да не стигне до директора. Защото аз може да съм командировка. Примерно заместник-директора влиза в правомощията си, тези въпроси да ги реши. Защото примерно заместник-директора отговаряше за последващ контрол и МРР. Понеже докладната е от МРР, той също може да сложи резолюция. За това не мога да си спомня. Но по принцип когато е адресирана до директора, ако аз не съм, задължително минава.
  • На базата на тази резолюция започват последващите. Тази преписка отива в Дирекция “Акцизи”, защото тя е компетентната дирекция. Тя е единствено компетентната по Закона за акцизите да извърши и да направи предложението. А Дирекция “Правно-нормативна” трябва да го съгласува. Това са етапите на вървене на една преписка. Когато тази преписка бъде завършена, тя отново се докладва на директора. Но няма никакво редактиране по никакъв начин. И преписката от единия към другия, може да се провери в деловодството, тя минава в определен ден. И там всеки се подписва, че е получил тази преписка и кога е докладвана на директора. Тя се докладва накрая на директора. И по същия начин, те може би се бавиха месец и половина, за да изготвят това решение. Те са имали сигурно много контакти. Контактуват си обикновено със служебни бележки и т.н. Там директора го няма. Директорът вижда крайния материал. Той или го подписва или не го подписва.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Да уточним. Колегата пита във връзка с това, което вие казвате на премиера в този разговор, който казахте, че е единствения, който се е състоял. Този който вие потвърждавате. Това е преди да отидете в Македония за срещата на Световната организация. А вие заминавате на следващия ден. Вие му казвате: “И аз им казах: Хората са писали. Няма да го завеждат. Искам да ми го докладват на мен.”
  • Това иска да каже групата, която е направила проверката на 13-ти, вие сте проверили и казвате на премиера. Те са писали нещо там, няма да го завеждат. Първо ще ми докладват на мен и тогава.
  • Това е частта от разговора, която ви цитирам. Може би това иска да пита колегата, че първо искате да се запознаете и после да бъде заведено.
  • ВАНЬО ТАНОВ: Единствено става въпрос за случая за тази проверка. Аз казвам, материалите да бъдат на бюрото ми. Защото при тези атаки, в продължение на месеци, че ние неправомерно и отвсякъде атаки, че неправомерно и внушавайки на премиера, че ние неправомерно сме отнели лиценза, за мен тази проверка се явяваше провокация и затова казах. Защото ние пак трябваше да доказваме, че нямаме сестра и че тази проверка не е извършена тенденциозно.
  • Аз твърдя, че тази проверка също не е извършена тенденциозно. Защото данъчния склад, сега си го спомних, на данъчния склад ние бяхме дали разрешение, тъй като имаше този непрекъсната процес. Има ферментации. Това може да вкисне. Под митническия контрол да бъдат изведени тези количества, да бъдат бутилирани, изведени. Пак от гледна точка на това, че в края на краищата, да не настъпи щета и за фирмата. Тя не може да се оплаква, че ние сме имали тенденциозност. Защото по никакъв начин не сме се стремили да нанесем загуба. Когато те са направили искане, ние сме им разрешили и аз си го спомних сега, като казахте. Аз съм сложил резолюция - да под митнически контрол да бъде изведено. Това си го спомням.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: И вашият заместник го потвърди, точно както вие го казахте. Такъв е бил процеса. Говоря за господин Странджев.
  • ВАНЬО ТАНОВ: Представете си, както стана случая, че сме загубили делото, за всичко това щеше да има претенции за пропуснати ползи и т.н. Щетата ще бъде много голяма.
  • Имаше въпрос на колко мога да оценя акциза, който евентуално е спестен. Не мога да го оценя и тогава, не мога да го оценя и сега. Акциз в 2009 г. общо акциз от бира и високо градусен алкохол се събираха 98 млн. В края на 2012 г. – 212 млн. Увеличени са 2,2 приходите от акциз. Тоест, действията които сме извършили, промените в закона и аз смятам, че има резерв за още поне 20 – 30 процента увеличение. Това щеше да стане, която наредба я отмениха, че алкохола който излиза да се мери и алкохолния градус с комбиниран уред. Защото уреда отчита обеми. Но когато манипулираш температурата или го преизчислиш през алкохолен градус, количествата стават съвсем различни. И това беше постигнато като споразумение и беше подписан протокол, че ще бъде поставен такъв уред, който в реално време ще отчита и ще привежда при 15 градуса, при съответния алкохолен градус какви са количествата. Тогава контрола щеше да бъде сто процентов. И с опитите за въвеждане на тази мярка, веднага фирмите започнаха да заявяват по-големи количества. Защото ще ви кажа, те се молеха и вземаха бандероли. В началото на 2009 г. си спомнете, че закона беше такъв за акцизите, че купуваш предварително бандеролите, облепяш с бандероли. Но ти си ги платил. Може да не ги отлепиш и да ги държиш при теб на склад, но ти предварително си платил акциза.
  • И тук ще отворя една скоба. Тук е въпроса за спора за цигарите, защото в 2008 г. се спори за 22 акциз, тъй като е взет предварително и им е казано, че има шест месеца гратисен период. Те се запасяват да продават цигари на ниската цена още шест месеца. И са влезнали пари за една година и половина. Февруари, март, април, май няма никакви постъпления от акцизите. Тези 22 разделено на три, за година и половина, прави реалното потребление още в 2009 г., че е 14 млр. къса. Бяхме достигнали до 11 млр. За мен контрабандата е от порядъка на 2 млр. Но такова число 17, 22 това е пълен абсурд. Затова беше променен закона и да дължиш акциз в момента, когато стоката напусне данъчния склад.
  • Тогава възниква задължението, че стоката която си извел в рамките на 15-то число на следващия месец вие да платите. Това е справедливо и за бизнеса. Няма да се обработва, защото 280 човека обработваха фалшиви бандероли. В същото време закона казваше, че бандерола трябва да е залепен по начин, по който да не позволява отлепянето. А за да му възстановиш акциза искаш от него бандерола с ненарушена цялост. Един път му казваш, че трябва да го залепи, без да може да се отлепи, а после му казваш, че ще му възстановиш акциза, но ако го отлепи, без да го скъса. Такива парадокси имаше.
  • Моята оценка е такава. По отношение на алкохола са събирани, защото в рамките на три години от мероприятията, които са проведени, са събирани два и половина пъти по-малък акциз. Защото максимума от 58 до 98 млн. е максимума, който е събиран.
  • През 2013 г. за съжаление се слезе отново с 3,5% надолу. Аз смятам, че има отстъпление от това, което беше постигнато.
  • МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Аз съм убеден, че вие конкретен отговор не можете да дадете в този случай. Но въпросът ми беше като принцип. Ако условно, както вие казахте, разноските по делото може да ги измерим, предполагаеми разноски за 10000 лева, както казахте, то предполагаемите загуби за държавата от не внесен акциз и данъци, колко биха били в едно конкретно дело, за да може да се съпоставят благодарение и убеден съм, че в момента точен отговор няма как да дадете.
  • ВАНЬО ТАНОВ: Аз мога да кажа по отношение на примерно 30 тона гориво по 650 ставката на дизеловото гориво, прави към 18000. Но една цистерна спирт, тази сума е 180 000 – 200000. А един камион цигари, който примерно е натоварен между 800 и 1 млн. къса цигари, загубата е със 700 000 – 800 000. Така че ако излезе една цистерна с гориво ще загуби държавата 18 000. Но ако излезе една цистерна със спирт, без да е платен акциза, ще загуби 180 000. Пет цистерни да излязат по 180 000, прави 1 млн. за месеца спестени пари. По-опасното е друго, че тези пари дават възможност да бъдат корумпирани служители. Защото има сериозен ресурс. Защото в края на краищата митничаря е жив човек. Пращаш го на проверка. Казваш му записвай. Защото бандеролите бяха при нас. Докато започна да действа системата, ние ги давахме. Отиваше митнически служители и записваше номер на бандерола от който започва. Пломбираше устройството и на номера на бандерола на който свършва. И ние вечерта изчислявахме какъв акциз се дължи. И съвпада ли с количествата. Това беше и по отношение на тръбата за горивата, което сега също беше отменено. Има само един вход и няма изходи, които да бъдат контролирани.
  • Аз доколкото си спомням, мисля че проведох разговор с Странджев. Единствения човек, с който проведох разговор беше Тони Странджев, с цел да дебатираме темата при отнет лиценз, действията ни какви могат да бъдат.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин Странджев каза, че никога не е бил информиран за това, че лиценза е върнат.
  • ВАНЬО ТАНОВ: До дата 13-ти не е.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Той каза и след това. “Аз научих, че са спечелил дело и т.н., чак м.септември, когато бях освободен и то от медиите.” Нали така беше колеги? Цитирам за ваше сведение. Не е нужно да го коментирате.
  • ВАНЬО ТАНОВ: Лиценза е пристигнал на коя дата, на 17-ти.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: На 17-ти или на 19-ти.
  • ВАНЬО ТАНОВ: Може да не знае една седмица, но не може да не знае една година.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Да ви кажа защо го коментира. Понеже вие сте казали в медиите, той така каза, че сте пренасочили това към него. Както ръководителя насочва за изпълнение и т.н. Той каза, че никога с ваше нареждане или по ваша заповед, той не е бил запознаван с този документ. Това бяха думите му, по повод ваше изявление в медиите, че той е знаел. Това е за сведение, тъй като сме на темата.
  • ВАНЬО ТАНОВ: Мога да кажа, че в момента в който аз съм известен, да не е знаел. Аз стоях до 12, до 1 до 2 часа да гледам пощата. На другия ден явно не съм се сетил. Но съм сигурен, че до събота до проверката, не съм разговарял на тази тема. Но след това съм разговарял и той знае, че лиценза е отнет. Когато премиера ми звъня, че правим проверки, точно по този повод му се обадих, на другия ден да бъде с материали. А другия ден е понеделник. Тази тема е разисквана и няма как да не знае.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря ви колеги. Ако нямате други въпроси, още веднъж благодарност за това, че отделихте от времето си и бяхте в Комисията, за да изясним факти и обстоятелства.
  • Следващата седмица във вторник, ако имаме пленарно заседание, ще има Комисия в 11.30 часа, ако нямаме пленарно заседание, Комисията ще започне в 15.30 часа.
  • КРАСИМИР МУРДЖЕВ: Господин председател, вие казахте, тази докладна записка и други материали, ако има към нея.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Има в Секретна секция. Може да се запознаете с тях. Аз ще си позволя да направя справка и в Съда, как се е движило решението.
  • КРАСИМИР МУРДЖЕВ: Аз бях помолил да изискате цялото дело. Не копие от решението, което дойде от Митницата, а от Административния съд да изискате делото. Тъй като там господин председател има други доказателства, факти и другата страна.
  • ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Да, тази седмица това ще направя.
  • Закривам заседанието.

  • / Закрито в 13 часа и 40 минути /

  • Стенограф: Силвия Михайлова
  • •
  • ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА
  • АНКЕТНА КОМИСИЯ:
  • / Йордан Цонев/

  Форма за търсене
  Ключова дума