Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
15/07/2010

  Д О К Л А Д

  по законопроект за ратифициране на Споразумението за отпускане на безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор за изпълнение на проект IDF № TF-096228 между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 002-02-26, внесен от Министерския съвет на 08.07.2010 година

  На заседание, проведено на 15 юли 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението за отпускане на безвъзмездно финансиране от Фонда за институцианално развитие в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор за изпълнение на проект IDF № TF-096228 между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
  На заседанието присъстваха Георги Костов – заместник - министър на земеделието и храните; Йени Кацарска – съветник на министъра на земеделието и храните и Любчо Тричков – началник отдел „Горска политика” в Изпълнителна агенция по горите.
  Законопроектът беше представен от Георги Костов, който изтъкна, че Споразумението е сключено в отговор на искането за финансова помощ за осъществяването на Проект в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Договореното безвъзмездното финансиране възлиза на сума 430 000 щ.д.
  Проектът е с продължителност три години и предвижда предоставянето на конкретна техническа подкрепа на Изпълнителна агенция по горите към министъра на земеделието и храните с цел завършване провеждащата се институционална реорганизация, обучение на основния персонал за подобряване на управлението на горите и подобряване предоставянето на услуги.

  След дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „За”- 19 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението за отпускане на безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор за изпълнение на проект IDF № TF-096228 между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие,№ 002-02-26, внесен от Министерският съвет.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА  Форма за търсене
  Ключова дума